Spis opisanych bocznic Śląska Cieszyńskiego według miejscowości

Nota: Spis zawiera dotychczas opisane na portalu bocznice towarowe posortowane według miejscowości gdzie zostały zbudowane. Szarą czcionką oznaczono bocznice nieistniejące i wyłączone z eksploatacji.

Bielsko-Biała
Kompleks bocznic wokół stacji Bielsko-Biała Główna
Tartak Korna w Bielsku-Białej
Podstacja elektryczna i skład węgla „Silam” w Bielsku-Białej
Baza drogowa w Bielsku-Białej
Spółdzielnia w Komorowicach
CEVA Logistics Poland sp. z o.o. w Komorowicach
Silscrap i Centrostal w Komorowicach
Skład paliw w Wapienicy

Bohumín
Cegielnia parowa Larischów w Zabłociu koło Bogumina

Cieszyn
Spółdzielnia rolnicza w Mnisztwie
Rampa towarowa w Cieszynie
Elektrociepłownia w Cieszynie
PPG Polifarb Cieszyn SA w Marklowicach

Chybie
Cukrownia w Chybiu

Czechowice-Dziedzice
Walcownia Metali w Czechowicach-Dziedzicach
Zakład Przetwórczy Miedzi w Czechowicach-Dziedzicach
Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach

Český Těšín
Fabryka mebli giętych Jakoba i Josefa Kohn w Czeskim Cieszynie
Skład węgla w Czeskim Cieszynie
Rzeźnia w Czeskim Cieszynie
Magazyny w Czeskim Cieszynie

Goleszów
Baza służby drogowej w Goleszowie
Cementownia w Goleszowie

Hnojník
Magazyny rezerw „Godula” w Gnojniku

Jasienica
Fabryka Mebli Giętych w Jasienicy

Karviná
Zwałowisko „Jan Karel” w Karwinie
Zwałowisko „9 patro” w Karwinie
Zwałowisko w Łąkach
Zwałowisko „Pilňok” w Solcy

Mosty u Jablunkova
Tartak w Mostach koło Jabłonkowa

Nošovice
Fabryka Hyundai w Noszowicach

Ostrava
Kopalnie św. Trójcy oraz Emma i Łucja w Śląskiej Ostrawie
Składowisko żużlu wielkopiecowego „Na Ostravici” w Ostrawie

Petřvald
Kopalnia węgla kamiennego Pokrok w Pietwałdzie

Řepiště
Bocznica w Rzepiszczu

Skoczów
Kuźnia Polska w Skoczowie
Odlewnia w Skoczowie
Betoniarnia w Skoczowie
Ciepłownia w Skoczowie

Šenov
Terminal kontenerowy w Szonowie
Młyn w Szonowie

Ustroń
Tartak w Ustroniu
Zespół bocznic Zakładów Kuźniczych w Ustroniu

Wisła
Tartak w Wiśle Obłaziec
Kopalnia Surowców Skalnych w Wiśle Obłaziec

Zebrzydowice
Baza przeładunkowa zwierząt w Zebrzydowicach
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony