Spis opisanych bocznic Śląska Cieszyńskiego według linii

Nota: Spis zawiera dotychczas opisane na portalu bocznice towarowe posortowane według linii kolejowych przy których zostały zbudowane. Szarą czcionką oznaczono bocznice nieistniejące i wyłączone z eksploatacji.

linia 90 (Zebrzydowice - Cieszyn)
KWK Morcinek w Kaczycach
PPG Polifarb Cieszyn SA w Marklowicach

linia 93 (Trzebinia - Zebrzydowice) odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice
Baza przeładunkowa zwierząt w Zebrzydowicach
Cukrownia w Chybiu
Walcownia Metali w Czechowicach-Dziedzicach
Zakład Przetwórczy Miedzi w Czechowicach-Dziedzicach
Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach

linia 139 (Katowice - Skalité Serafínov) odcinek Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała Główna
Kompleks bocznic wokół stacji Bielsko-Biała Główna
Baza drogowa w Bielsku-Białej
Spółdzielnia w Komorowicach
Silscrap i Centrostal w Komorowicach
CEVA Logistics Poland sp. z o.o. w Komorowicach

linia 190 (Bielsko-Biała Główna - Český Těšín)
Tartak Korna w Bielsku-Białej
Podstacja elektryczna i skład węgla „Silam” w Bielsku-Białej
Skład paliw w Wapienicy
Fabryka Mebli Giętych w Jasienicy
Kuźnia Polska w Skoczowie
Odlewnia w Skoczowie
Betoniarnia w Skoczowie
Ciepłownia w Skoczowie
Baza służby drogowej w Goleszowie
Cementownia w Goleszowie
Spółdzielnia rolnicza w Mnisztwie
Rampa towarowa w Cieszynie
Elektrociepłownia w Cieszynie

linia 191 (Goleszów - Wisła Głębce)
Tartak w Ustroniu
Zespół bocznic Zakładów Kuźniczych w Ustroniu
Tartak w Wiśle Obłaziec
Kopalnia Surowców Skalnych w Wiśle Obłaziec

linia 301A (Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) - Bohumín)
Cegielnia parowa Larischów w Zabłociu koło Bogumina
Zwałowisko w Łąkach
Fabryka mebli giętych Jakoba i Josefa Kohn w Czeskim Cieszynie
Skład węgla w Czeskim Cieszynie
Rzeźnia w Czeskim Cieszynie
Tartak w Mostach koło Jabłonkowa

linia 301D (odcinek Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Ostrava-Vítkovice)
Kopalnia węgla kamiennego Pokrok w Pietwałdzie
Terminal kontenerowy w Szonowie
Młyn w Szonowie

linia 302A (odcinek Ostrava-Kunčice - Frýdlant nad Ostravicí)
Bocznica w Rzepiszczu

linia 302B (Český Těšín - Frýdek-Místek)
Magazyny w Czeskim Cieszynie
Magazyny rezerw „Godula” w Gnojniku
Fabryka Hyundai w Noszowicach

linia 303C (Louky nad Olší - Bohumín)
Zwałowisko „Jan Karel” w Karwinie

linia 303I (Karviná-Doly (hlavní obvod) - Prostřední Suchá (hlavní obvod) - Havířov)
Zwałowisko „9 patro” w Karwinie
Zwałowisko „Pilňok” w Solcy

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony