Wykazy Ostrzeżeń Stałych
dla linii kolejowych Śląska Cieszyńskiego

Wykaz Ostrzeżeń Stałych (w skrócie WOS, inaczej „Dodatek nr 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy”) jest to wykaz zawierający szczegółowy spis ograniczeń prędkości dla danej linii (z podaniem kilometra początkowego i końcowego obowiązywania danego ograniczenia prędkości).
Jest to informacja dla maszynistów o tym, gdzie należy zmniejszyć prędkość pociągu. Drukowany jest w formie zeszytów dla poszczególnych zakładów linii kolejowych. Otrzymują go dyżurni ruchu oraz maszyniści. Na szlaku kolejowym, odcinek, na którym obowiązuje stałe ograniczenie prędkości jest odpowiednio oznaczony (wskaźnik W9, tzw. „sierżant”). Ograniczenie prędkości może dotyczyć tylko czoła pociągu lub całej jego długości. Główną przyczyną umieszczania takich ograniczeń prędkości jest zły stan infrastruktury lub niebezpieczny przejazd kolejowy. Często niestety łatwiej jest wstawić ograniczenie prędkości niż wyremontować to co należy. Oprócz ograniczeń prędkości stałych, wprowadza się również ograniczenia tymczasowe, które jeśli utrzymają się do wydania kolejnego WOSu, przechodzą w ograniczenia stałe.Linia 90 (Zebrzydowice - Cieszyn)

ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996
stan na 17.04.2010
stan na 31.05.2011
stan na 29.04.2014
stan na 11.11.2015
stan na 13.12.2015
stan na 13.06.2018Linia 93 (odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice)

ważny od 09.05.1948
ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996
stan na 17.04.2010
stan na 31.05.2011
stan na 29.04.2014
stan na 11.11.2015
stan na 13.12.2015
stan na 13.06.2018Linia 139 (odcinek Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała Główna)

ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996
stan na 17.04.2010
stan na 31.05.2011
stan na 30.04.2014
stan na 11.11.2015
stan na 13.12.2015
stan na 13.06.2018Linia 157 (odcinek Strumień - Skoczów)

ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996
stan na 30.04.2014
stan na 11.11.2015
stan na 13.12.2015
stan na 13.06.2018Linia 170 (Jastrzębie Zdrój Moszczenica - Zebrzydowice)

ważny od 09.05.1948
ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996Linia 190 (Bielsko-Biała Główna - Český Těšín)

ważny od 09.05.1948
ważny od 01.11.1969
ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996
stan na 17.04.2010
stan na 31.05.2011
stan na 30.04.2014
stan na 11.11.2015
stan na 13.12.2015
stan na 13.06.2018Linia 191 (Goleszów - Wisła Głębce)

ważny od 09.05.1948
ważny od 01.09 do 30.11.1980
ważny od 31.10.1995 do 31.01.1996
stan na 17.04.2010
stan na 31.05.2011
stan na 30.04.2014
stan na 11.11.2015
stan na 13.12.2015
stan na 13.06.2018Wykazy opracował Mateusz Penkala na podstawie zbiorów własnych
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony