Opis i historia linii 170 Jastrzębie Zdrój Moszczenica - Zebrzydowice

Mapa z 1937 roku z zaznaczonym przebiegiem linii 170
(kliknij aby powiększyć)

Linia 170 stanowiła przedłużenie linii 90 z Cieszyna do Zebrzydowic, która łączyła Cieszyn z dawną Koleją Północną, a tym samym z Górnym Śląskiem. Plany jej budowy powstały już w roku 1925, ale ze względu na brak funduszy prace opóźniły się i ostatecznie budowany od roku 1929 odcinek Zebrzydowice - Moszczenica uroczyście otwarto 30 listopada 1935 roku, a oddano do użytku 1 grudnia 1935 roku (Dziennik Taryf i Zarządzeń Kolejowych rok VIII nr 46, 15 grudnia 1935 r.) - rozkład jazdy pociągów z Moszczenicy do Zebrzydowic ważny od 1 grudnia 1935 roku.

Wiosną 1945 roku nasyp torowiska stanowił linię frontu niemiecko-sowieckiego, a sama linia znacznie ucierpiała podczas zaciętych walk.

W okresie PRLu linia została zelektryfikowana (prace zakończono 29 listopada 1985 roku), oddano także do użytku nowy przystanek (Zebrzydowice Przystanek). W roku 1966 uruchomiono w pobliżu linii kopalnię węgla kamiennego „Moszczenica” na potrzeby której wybudowano bocznicę.

Linia w kolejnych latach przeżywała jednak regres przewozów. 1 czerwca 1997 roku zawieszono przewozy pasażerskie, a w roku 1999 towarowe, aby w roku 2000 zdemontować elektryczną sieć trakcyjną i praktycznie rozebrać linię do marca 2005 roku. Przyczynami likwidacji były szkody górnicze wymuszające niskie prędkości handlowe pociągów, rosnąca konkurencja ze strony transportu samochodowego, a także brak zainteresowania władz lokalnych.

Obecnie po linii pozostała część obiektów inżynieryjnych takich jak wiadukty, mosty, nasypy, a także budynki stacji w Moszczenicy i Ruptawie. Wiadukt kolejowy w Moszczenicy nad ulicą Komuny Paryskiej oraz obszerny fragment nasypu z betonowym przepustem w Ruptawie zlikwidowano w roku 2015, a w kolejnych latach przepusty z ulicami Słowiczą i Skotnicką w Zebrzydowicach. Wspomnieniem po linii kolejowej są także nazwy ulic dawniej wzdłuż niej przebiegających: Kolejowa, Torowa i Konduktorska w Jastrzębiu-Zdroju.

W latach 2017-2020 starotorzem linii poprowadzono etapami ścieżkę rowerową - Żelazny Szlak Rowerowy - położono nawierzchnię bitumiczną, zamontowano barierki oraz oznakowanie. Wykorzystywane są niektóre istniejące jeszcze w momencie budowy obiekty inżynieryjne jak dawny most kolejowy nad Piotrówką czy wiadukt w Zebrzydowicach, co uratowało te obiekty przed zniszczeniem.

Co prawda większa część linii znajduje się poza historycznymi granicami Śląska Cieszyńskiego, jednak została opisana ze względu na ścisły związek z tym regionem.

Więcej zdjęć linii 170 z lipca 2008, lutego 2011 i maja 2020 roku w fotoreportażu Linią 170 do granic Śląska Cieszyńskiego.

Wykazy Ostrzeżeń Stałych dla linii 170
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-