Położenie Śląska Cieszyńskiego

Śląsk Cieszyński (po czesku Těšínské Slezsko, po niemiecku Teschner Schlesien) to kraina historyczna stanowiąca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn. Przed I wojną światową stanowiła ona organiczną całość, w roku 1920 nastąpił podział na część polską i czechosłowacką (Zaolzie).

Na północy granicę (z resztą Śląska) stanowią rzeki Olza i Wisła, na zachodzie (z Małopolską) rzeka Biała i Barania Góra, na południu (ze Słowacją) góra Polom, a na zachodzie (z Morawami) rzeki Ostrawica i Odra. Obszar Śląska Cieszyńskiego to ok. 2100 km².

Główne miasta to: Cieszyn, Bielsko (zachodnia część Bielska-Białej), Czechowice-Dziedzice, Skoczów, Ustroń, Wisła, Strumień po stronie polskiej oraz Ostrawa (część wschodnia miasta), Karwina, Frydek-Mistek (wschodnia część miasta), Hawierzów, Czeski Cieszyn, Jabłonków, Trzyniec, Bogumin po stronie należącej do Republiki Czeskiej.


Mapa Śląska Cieszyńskiego z roku 1937
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony