Symulacje dla programu BAHN

BAHN jest programem do tworzenia symulacji sieci torowych. Pierwowzór programu został stworzony tylko dla tramwajów, obecnie jednak można budować także sieci kolejowe. Program pozwala na położenie setek kilometrów torów oraz na obsługę ponad 1000 pociągów jednocześnie. Skład tramwaju/pociągu można zestawić z ponad 6000 różnych pojazdów w zróżnicowanej malaturze. Dostępnych jest wiele tramwajów, lokomotyw i wagonów kolejowych - wszystko od wieku pary począwszy, a na współczesności skończywszy (można także tworzyć własne pojazdy).
BAHN jest programem typu shareware produkcji niemieckiej (autorem jest Jan Bochmann).

Więcej informacji w języku polskim na stronie BAHN w Polsce
Oficjalna strona programu BAHN (po niemiecku, angielsku i francusku)

Dostępne są następujące symulacje ze Śląska Cieszyńskiego:

Cieszyn, Cieszyn Mnisztwo, Cieszyn Marklowice 2004
Cieszyn, Cieszyn Mnisztwo, Cieszyn Marklowice 2011
Cieszyn, Cieszyn Mnisztwo, Cieszyn Marklowice 2016
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony