Opis linii przemysłowej 303I (Karviná-Doly (hlavní obvod) - Prostřední Suchá (hlavní obvod) - Havířov)

Linia łącząca największą stację na terenie górniczym tutejszego zagłębia węglowego z Hawierzowem, wiodąca przez tereny administracyjne gmin Karwina, Sucha Górna oraz Hawierzów ma 10,7 km długości. Trasa nie posiada złożonych pod względem konstrukcji obiektów inżynieryjnych, cechuje ją typowy przemysłowy charakter linii w tutejszym rejonie, bowiem jest wytyczona w terenie o silnym oddziaływaniu eksploatacji górniczej i związanej z tym ewolucji, gdzie kolonie mieszkalne i obszary rolnicze zostały zdegradowanymi nieużytkami. Maksymalna prędkość szlakowa nie przekracza 40 km/h. Linia posiada kilka odgałęzień na bocznice zakładowe oraz zwałowiska. Na przestrzeni lat szlak Ústřední závod Karviná (ÚZK) - Prostřední Suchá nieco zmieniał przebieg wraz z przeobrażeniami tej okolicy. Szlak Prostřední Suchá - Havířov jest pierwotnym przebiegiem linii z Kończyc do Cieszyna.

W przebiegu linii odgałęzia się m.in. bocznica zwałowiska Pilňok w Solcy.

Na mapie ↴Opublikowano 6 kwietnia 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony