Opis i historia linii 303C (Louky nad Olší - Bohumín)

Mapa z 1937 roku z zaznaczonym ówczesnym przebiegiem linii (kliknij aby powiększyć)

Linia stanowi pierwotny przebieg Kolei Koszycko-Bogumińskiej i została oddana do użytku 1 lutego 1869 roku jako najstarszy jej fragment w postaci jednotorowej linii przebiegającej z Bogumina do Cieszyna. W jej przebiegu uruchomiono stacje w Boguminie, Orłowej, Dąbrowie, Karwinie, Łąkach i Cieszynie oraz przystanki w Rychwałdzie (dwa), Darkowie i Kocobędzu. Drugi tor wybudowano tutaj etapami i oddano w latach 1914-1915. Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier linia pozostała jednym z najważniejszych połączeń czeskiej sieci kolejowej ze Słowacją i między innymi z tego względu o tereny, gdzie przebiegała wyniknął polsko-czeski konflikt zbrojny. Ostatecznie arbitralna decyzja podjęta w roku 1920 na konferencji przedstawicieli państw Ententy w Spa przyznała tereny za Olzą, a także linię kolejową stronie czeskiej.

Nacjonalizacja kolei miała miejsce w roku 1921, a w latach 60. nastąpiła jej przebudowa związana z rozwojem górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Wybudowano linię o nowym przebiegu, a starą przekwalifikowano wyłącznie do ruchu towarowego (ma ona swój początek na stacji Louky nad Olší). Zlikwidowano wówczas przystanki: Stonava, Rychvald místo i Rychvald zámek (wyłączone z eksploatacji 28 maja 1967 roku), stacje Karviná, Doubrava i Orlová wyłączono z ruchu osobowego przekwalifikowując na towarowe i wkrótce wyburzono większość zabudowań służących obsłudze pasażerów znajdujących się na tych stacjach. 1 stycznia 1968 roku odcinek Louky nad Olší - Doubrava, a 1 stycznia 1988 roku pozostały fragment Doubrava - Bohumín przekazano przewoźnikowi OKD Doprava, który zarządza linią do dziś (obecnie jako PKP Cargo International). Od tego momentu stała się ona najważniejszym ciągiem komunikacyjnym dla okolicznych kopalni węgla kamiennego, których działalność przekształcała stopniowo okoliczny krajobraz.

Z racji, iż zdecydowana większość ładownych składów węgla kamiennego wydobytego z okolicznych kopalń jest dostarczana na stację Louky nad Olší i tam zaczyna swoją podróż do odbiorców, jest to linia charakteryzująca się stosunkowo sporym ruchem pociągów, w szczególności pomiędzy Łąkami a stacją Karviná-Doly będącą niegdyś główną karwińską stacją pasażersko-towarową w dawnym przebiegu Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Część trasy przebiega wzdłuż linii 301A przez dzielnicę Karwinej o nazwie Łąki (Karviná-Louky). W tej okolicy w wyniku wieloletniej eksploatacji złóż węgla w obszarze działalności kopalni „ČSM” istnieją rozległe szkody górnicze. W wyniku osiadania terenu konieczne jest odpowiednie i regularne utrzymywanie odcinka polegające na podnoszeniu toru. W przebiegu linii istnieje wiele odgałęzień będących osobnymi liniami prowadzącymi do stacji poszczególnych kopalń bądź bocznicami prowadzącymi na zwałowiska.

Pod koniec roku 2019 wstrzymano (po 150 latach) ruch na odcinku linii Rychvald - Bohumín o długości około 3 km, który dotychczas wykorzystywany był głównie przez pociągi z kopalni Lazy do elektrowni w Dziećmorowicach oraz do Polski przez Chałupki.

Zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu linii przyniósł dzień 1 grudnia 2022 roku. Wyłączono wtedy sterowanie posterunku odstępowego w Rychwałdzie, przez co posterunek ten jednocześnie został zlikwidowany. Mimo to wyłączony z ruchu tor w kierunku Bogumina fizycznie nadal istnieje. Jednocześnie po wprowadzeniu alternatywnego elektronicznego sterowania ruchem kolejowym zaprzestano planowania krzyżowania pociągów na trasie Karviná-Doly - Heřmanice. Od tego samego dnia zlikwidowano obsadę stacji Doubrava, której obsługa przeszła pod dyspozycję dyżurnego ruchu stacji Karviná-Doly.

Linia zarządzana jest obecnie przez PKP Cargo International, jest linią w większości jednotorową, niezelektryfikowaną.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-