Opis i historia linii 305C Chałupki (PKP) - Bohumín-Vrbice

Linia o przeznaczeniu pasażerskim i towarowym. Jest to jednotorowy zelektryfikowany łącznik stacji towarowej Bohumín-Vrbice ze stacją w Chałupkach, na zdecydowanej większości przebiegu sąsiaduje z przebiegiem linii 305A.

W oznakowaniu numerycznym opisywanych linii w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stosujemy na naszym portalu Označení tratí podle tabulek traťových poměrů.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony