Opis i historia linii 301B (Zebrzydowice PKP) - Petrovice u Karviné - Dětmarovice

Budowę pierwszej w Cesarstwie Austriackim kolei parowej - C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (K.u.K. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, KFNB) rozpoczęto w roku 1837. Miała ona połączyć Wiedeń z Bochnią i biec poprzez Brzecław, Przerów, Lipník nad Bečvou, Ostrawę i Bogumin, gdzie miała łączyć się w Chałupkach z kolejami pruskimi. Pociągi przejeżdżały następnie tranzytem przez Prusy i zmierzały przez Jaworzno do Krakowa. Kolej ta pojawiła się na terenie Śląska Cieszyńskiego w roku 1847, kiedy otwarto odcinek Lipnik - Ostrawa - Bogumin. 1 września 1848 uruchomiono odcinek z Bogumina do granicy państwa w Chałupkach, gdzie dalej pociągi tranzytem poruszały się po pruskiej Krakowsko-Górnośląskiej Kolei Żelaznej.

Dopiero budowa linii z Bogumina przez Zebrzydowice, Dziedzice, Oświęcim, Chrzanów i Trzebinię umożliwiła rezygnację z tranzytu. Odcinek ten został w całości uruchomiony 17 grudnia 1855.

W latach 1888 i 1889 wybudowano na linii drugi tor, a 1 września 1898 roku oddano do użytku odgałęzienie z Piotrowic do Frysztatu i Darkowa.

1 stycznia 1906 kolej została znacjonalizowana i weszła w skład C.K. Państwowych Kolei Austriackich (k.k. österreichischen Staatsbahnen, kkStB), a po I wojnie światowej odcinek przebiegający na Śląsku Cieszyńskim podzielony został granicą państwową między Czechosłowację i Polskę (po stronie polskiej linia 93). Od początku Kolej Północna stanowiła jeden z najważniejszych szlaków kolejowych o znaczeniu ponadregionalnym i do 1906 na całej swej długości była już dwutorowa.

Elektryfikację i modernizację opisywanego odcinka przeprowadzono w roku 1963 (po stronie polskiej elektryfikację odcinka ze stacji Petrovice u Karviné przez Zebrzydowice do Czechowic zakończono 29 kwietnia 1964). W latach 2001-2002 przeprowadzono modernizację odcinka z Dziećmorowic do granicy państwa.

Obsługa podróżnych w lokalnych pociągach poruszających się po linii odbywała się bez udziału konduktora - bilety kupowało się bezpośrednio u prowadzącego pociąg, a od 11 grudnia 2011 roku funkcjonujący na linii przystanek Závada został pierwszym na Śląsku Cieszyńskim kolejowym przystankiem „na żądanie”.

W czerwcu 2020 roku rozpoczęto modernizację odcinka od stacji Dětmarovice do granicy państwa. Obejmuje ona kompleksowy remont torowiska i sieci trakcyjnej (z uwzględnieniem w przyszłości przejścia na zasilanie prądem przemiennym 25 kV 50 Hz), remont sześciu przejazdów kolejowych i wybranych tuneli czy przepustów pod linią kolejową, modernizacje peronów na stacjach w Dziećmorowicach, Piotrowicach i na przystanku w Zawadzie wraz z zabudową udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dostęp bezbarierowy - pochylnie i windy na stacjach) i nowych systemów informacji pasażerskiej, a także modernizacja systemów bezpieczeństwa ETCS. Prace mają zakończyć się w listopadzie 2022 roku.

Opisywany odcinek jest elementem II korytarza tranzytowego kolei czeskich. Jest linią dwutorową o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 160 km/h.

W oznakowaniu numerycznym opisywanych linii w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stosujemy na naszym portalu Označení tratí podle tabulek traťových poměrů.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony