Bocznica składu paliw w Wapienicy
linia 190

Bocznica składu paliw w Wapienicy była najdłuższą bocznicą szlakową na linii 190. Odgałęzia się w prawo, kilkaset metrów za stacją Bielsko-Biała Wapienica na szlaku Wapienica - Jaworze.

Bocznica ta ze względu na swoje przeznaczenie miała status obiektu o tzw. szczególnym znaczeniu dla obronności. W czasach świetności kursowały tam codziennie pociągi z cysternami, najczęściej po 11-12 cystern w składzie. Pociągi prowadziły najcześciej SM42 z dodatkową lokomotywą z tyłu „na popych”. Sam przejazd ze stacji w Wapienicy na teren bazy paliwowej również odbywał się „na popych” ze względu na brak możliwości oblotu na terenie bocznicy. Na terenie bazy znajdowała się lokomotywownia będąca miejscem pobytu dwóch lokomotyw spalinowych, tzw. „kaczek”.

Ciekawostką jest fakt, że w roku 2004 przeprowadzono gruntowny remont toru bocznicowego. W większości są tam podkłady betonowe. Są też niespotykane nigdzie w okolicy podkłady stalowo-betonowe. Paradoksalnie właśnie w roku 2004 obsługę bocznicy zawieszono i właściciel obiektu PKN Orlen (dawniej CPN) zrezygnował z kolei na rzecz transportu samochodami - cysternami.

W lipcu 2018 roku zaasfaltowano tory na przejeździe kolejowym z ulicą Harnasiów.

Zamieszczone poniżej zdjęcia wykonano w 2007 roku - 3 lata po zamknięciu bocznicy.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Autorem opisu i zdjęć jest Mateusz Penkala.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony