Opis i historia linii 90 Zebrzydowice - Cieszyn

Mapa z 1937 roku z zaznaczonym przebiegiem obecnej linii 90
(kliknij aby powiększyć)

Budowa linii spowodowana była podziałem Śląska Cieszyńskiego na część polską i czechosłowacką, gdy po stronie czeskiej pozostała główna magistrala kolejowa (Kolej Koszycko-Bogumińska). Plany budowy nowej linii umożliwiającej połączenie Cieszyna z dawną Koleją Północną, a tym samym z Górnym Śląskiem powstały już w roku 1925. Zakładano wtedy budowę kolei biegnącej z Cieszyna przez Pogwizdów, Kaczyce i Kończyce Małe, a następnie z Zebrzydowic przez Moszczenicę i Jastrzębie, co umożliwiałoby połączenie z linią Pawłowice - Mikołów - Katowice. Przez długi czas władze nie posiadały jednak funduszy na budowę i linię tą oddano do użytku ostatecznie w dwóch etapach: 11 listopada 1934 roku uruchomiono odcinek Cieszyn - Zebrzydowice, a 1 grudnia 1935 roku Zebrzydowice - Moszczenica (więcej o budowie w artykule Z „Pamiętnika budowy kolei Cieszyn - Zebrzydowice” Karola Golasowskiego).

Po II wojnie światowej regularny ruch pociągów pasażerskich na odcinku Cieszyn - Kaczyce przywrócono 28 stycznia 1946, a na odcinku z Kaczyc do Zebrzydowic 15 lutego 1947 roku. W okresie PRLu modernizację (związaną z budową Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach do której w latach 1984-1985 wybudowano zelektryfikowany tor dojazdowy przebiegający w części swego przebiegu równolegle do linii 90 i rozpoczynający się na stacji w Kaczycach) i elektryfikację odcinka Cieszyn - Zebrzydowice zakończono 7 września 1983, natomiast odcinek z Zebrzydowic do Moszczenicy (wówczas oznaczany już jako linia 170) zelektryfikowano 29 listopada 1985. W kolejnych latach nastąpił regres przewozów, szczególnie po wstrzymaniu wydobycia, a następnie likwidacji KWK „Morcinek” w Kaczycach w 1998 roku (do której zlikwidowano wkrótce również i tor dojazdowy ze stacji w Kaczycach). Na linii do Moszczenicy w roku 1997 zawieszono przewozy pasażerskie, a w 1999 towarowe, aby w roku 2000 zdemontować elektryczną sieć trakcyjną i praktycznie rozebrać ten fragment linii do roku 2004.

W 2018 roku na linii Cieszyn - Zebrzydowice przeprowadzono naprawę główną w ramach której wymieniono tor na bezstykowy, zastosowano betonowe podkłady i wyremontowano 10 przejazdów kolejowo-drogowych. Koszt inwestycji wyniósł 24 mln złotych i pozwolił skrócić czas podróży z Cieszyna do Zebrzydowic o 10 minut.

Od sierpnia do grudnia 2019 roku kosztem prawie 5 mln złotych zmodernizowano infrastruktrę obsługi podróżnych znajdujących się na linii stacji i przystanków. Wybudowano nowe wysokie perony z antypoślizgową nawierzchnią i ścieżkami z wypukłą fakturą dla osób niedowidzących, oświetleniem, wiatami przystankowymi, ławkami i tablicami informacyjnymi, dostępne poprzez pochylnie również dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Linia w chwili obecnej jest jednotorowa o przeznaczeniu pasażersko - towarowym, a kilometraż nadal liczony jest od stacji (byłej) Jastrzębie Zdrój Moszczenica. Od 9 grudnia 2012 roku obsługę pociągów osobowych na linii przejęły od Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych samorządowe Koleje Śląskie.

Wykazy Ostrzeżeń Stałych dla linii 90

Charakterystyka techniczna linii

Wykaz pociągów towarowych dla linii 90 (ważny od dnia 27 maja 1990)
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-