Bocznica zwałowiska w Łąkach
linia 301A

Tor ciągnący się od stacji Louky nad Olší w kierunku północno-zachodnim wzdłuż przebiegu linii 301A prowadzi na lokalne zwałowisko pośród rozległych terenów poddawanych rekultywacji w związku z wieloletnią działalnością przemysłu wydobywczego. Bocznica przebiegająca stosunkowo niedaleko historycznego centrum wioski w Łąkach dociera na front zwałowy widoczny z pobliskiej drogi krajowej nr 67. Co najmniej na przestrzeni lat 2013 - 2018 zakończenie toru poprzez zabudowanie kozła oporowego zlokalizowano stosunkowo blisko wspomnianej drogi, a więc zaledwie kilkaset metrów od granicy czesko-polskiej na rzece Olzie i dawnej lokalizacji kopalni Morcinek w Kaczycach. W związku z brakiem dodatkowych torów na zwałowisku i tym samym brakiem możliwości wykonania oblotu składu przez lokomotywę skład wagonów jest zawsze spychany ze stacji w Łąkach. Front zwałowy został oświetlony, stąd istnieje możliwość wykonywania prac również w porach nocnych. Bocznica jest obiektem należącym do spółki OKD a.s.

Na mapie ↴Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Opublikowano 8 kwietnia 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony