HISTORIA INFRASTRUKTURA TURYSTYKA ZBIORY ZDJĘĆ

Śladami linii 404 Svinov VZD - Ostrava střed

Radosław Kazimierowicz

Wraz z powstaniem zakładów hutniczych w Ostrawie-Witkowicach było jasne, że produkcja wyrobów i półproduktów przemysłu ciężkiego będzie ściśle powiązana z transportem kolejowym. Połączenie pomiędzy stacją Ostrava střed i witkowickimi zakładami stanowiło i de facto nadal stanowi dla działających tu aktualnie przedsiębiorstw główny łącznik z czeską siecią kolejową. W wyniku rozwinięcia produkcji, a jednocześnie z woli połączenia zakładów z pobliskim przebiegiem C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda podjęto decyzję o przedłużeniu trasy do stacji Ostrava-Svinov, ówczesnej stacji Schönbrunn. W kwestiach związanych z ruchem pasażerskim, na podstawie ustaleń z ministerstwem handlu w Wiedniu otrzymano pozwolenie na przewozy, co uczyniło Vítkovické železárny pierwszym przewoźnikiem pasażerskim w Ostrawie. Zgoda na realizację przewozów ograniczała się wyłącznie do przewozów pracowników tutejszych zakładów w Witkowicach.

Trasa prowadziła ze stacji Ostrava-Svinov, a w jej przebiegu istniały jeszcze następujące punkty obsługi podróżnych: Vítkovické železárny horní nádraží, Zábřeh-Cementárna, Vítkovice VZD, Slévárna, Vítkovické železárny dolní nádraží, a następnie torowisko docierało do stacji Ostrava střed.

Przewozy towarowe zostały zapoczątkowane w roku 1888, a pierwszy pociąg pasażerski wyruszył w trasę 16 czerwca 1889 roku. Na trasie między Świnowem a Witkowicami kursowało od 9 do 20 planowych pociągów dziennie. W początkowym okresie pociągi pasażerskie były zestawiane z wagonów drugiej, trzeciej a nawet czwartej klasy, z czasem w eksploatacji pozostały składy wyłącznie klasy drugiej. W eksploatacji po zmianie trakcji parowej na spalinową pojawiały się lokomotywy T448 produkcji ČKD. Ruch pociągów osobowych trwał nieprzerwanie przez 102 lata. Początkowo przejazdy były biletowane, później zniesiono opłaty dla pracowników. Istniający do dziś stalowy most na Odrze z 1926 roku zastąpił wcześniejszą starszą konstrukcję.

28 czerwca 1991 roku wyjechał w trasę ostatni pociąg pasażerski. W dniu 1 lipca 1991 roku eksploatacja szlaku Svinov VZD - Vítkovické železárny horní nádraží została definitywnie zakończona. Rocznie przewozy pracownicze osiągały poziom do 2 mln, w szczytowym okresie do 2,4 mln podróżnych. Pociągi pokonywały trasę o pochyleniach rzędu 15 promili.

Źródła: idnes.cz

Opublikowano 8 czerwca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony