Bocznica spółdzielni w Mnisztwie
linia 190

Bocznica w Mnisztwie powstała na potrzeby miejscowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w latach 50. XX wieku. Odgałęziała się ona przed ówczesnym przystankiem Cieszyn Mnisztwo i biegła przez niewielki betonowy mostek nad dopływem Bobrówki, a następnie przecinała ulicę Wronią za zabudowaniami przystanku i wkraczała na teren spółdzielni. Tam tor rozdzielał się na dwa równoległe i jeden odbiegający od nich w prawo, które doprowadzono bezpośrednio pod rampy załadowczo-wyładowcze zlokalizowanych tam magazynów. Tory równoległe przecinały jeszcze wewnętrzną drogę spółdzielni i kończyły się kozłami oporowymi. Tor odbiegający w prawo wykorzystywany był do rozładunku cystern z paliwem, a w jego pobliżu zlokalizowano zbiorniki na olej napędowy i benzynę.

Według relacji okolicznych mieszkańców w okresie świetności składy towarowe z Cieszyna odwiedzały tę bocznicę nawet dwa razy na dobę. Na przykład w latach 1990 i 1991 docierały tu składy cystern z Płocka, które dostarczały dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Cieszynie olej napędowy (odbierany przez firmę Dromex, która budowała właśnie w Boguszowicach wiadukt) i benzynę (dla odbiorców indywidualnych).

W latach 90. XX wieku następował powolny upadek spółdzielni, a sama bocznica nie była eksploatowana. W budynkach po spółdzielni zlokalizowano rozmaite firmy i drobne zakłady, które jednak nie korzystały już z usług transportu kolejowego. Ostatecznie nieużywana bocznica została zlikwidowana w roku 2005. Do dziś pozostał betonowy mostek, niezaasfaltowany tor na ul. Wroniej, a także fragmenty torów na terenie byłej spółdzielni.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)
Autorem opisu i zdjęć jest Maciej Dembiniok. Zdjęcia wykonano w roku 2008.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony