Bocznica w Rzepiszczu (Řepiště)
linia 302A

Bocznica zlokalizowana w pierwotnym przebiegu linii łączączej Ostrawę z Frydkiem. Prowadziła ona od stacji Paskov do składowiska odpadów powęglowych pochodzących z pobliskiej kopalni węgla kamiennego Paskov, a więc do podnóża tutejszej hałdy. Co ciekawe, odpady nie były transportowane w to miejsce koleją a przenośnikiem taśmowym o długości około 800 metrów. Na bocznicę podstawiano wagony samowyładowcze, które były ładowane odpadami pogórniczymi, służącymi do budowy autostrady D47 (później wchodzącej w skład projektu budowy autostrady D1). Lokomotywami dominującymi w obsłudze bocznicy były serie 740 oraz 770/771, które zarówno podstawiały wagony pod załadunek jak i wyciągały ładowne składy w tory stacyjne, w celu przekazania innym przewoźnikom pociągów kierowanych w stronę Ostrawy.

Autorem opisu jest Radosław Kazimierowicz.

Zaktualizowano 4 października 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony