Lokomotywownia huty w Witkowicach w Ostrawie Radosław Kazimierowicz

Lokomotywownia znajduje się na terenie dawnego zakładu nr 2 ostrawskiej huty w Witkowicach i jest z założenia zakładowymi warsztatami dla eksploatowanych tutaj lokomotyw. Obiekt był we władaniu przewoźnika Vitkovice Doprava a.s. będącego niegdyś w strukturach grupy Vitkovice a.s. związanej z tutejszą działalnością w przemyśle ciężkim. Po sprzedaży udziałów i ustanowieniu tego przewoźnika częścią grupy SPV VTK spółka otrzymała nową nazwę VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. i zajmuje się transportem, spedycją oraz utrzymywaniem taboru i infrastruktury kolejowej.
Opisywany obiekt utrzymania służy taborowi eksploatowanemu na sieci tutejszych bocznic przemysłowych związanych bezpośrednio z hutą Witkowice. Dojazd do lokomotywowni biegnie trasą przemysłową z kierunku stacji Ostrava-Vitkovice.

Na terenie lokomotywowni przewidziano utrzymanie taboru normalnotorowego i wąskotorowego.

Tabor wąskotorowy eksploatowany wyłącznie na zakładowej, hutniczej sieci o niespotykanym rozstawie szyn 790 mm regularnie tracił na znaczeniu już od lat 60. i 70. XX wieku, a ostateczny koniec jego eksploatacji nastąpił wraz z planami zamknięcia wchodzącej w skład grupy Vitkovice a.s. stalowni, której finał działalności miał miejsce w ciągu 2015 roku z uwagi na plany tutejszych inwestorów (w głównej mierze ograniczenia klimatyczne, konieczność zagospodarowania wysokich nakładów na inwestycje związane z utrzymaniem).

W związku ze stosowaniem nietypowego rozstawu szyn, również eksploatowany tu tabor składał się z pojazdów niespotykanych gdzie indziej. Główna praca wykonywana była przez spalinowozy serii DH 200.0, których 10 sztuk wyprodukowały wyłącznie dla huty w Witkowicach w roku 1973 Turčianske strojárne Martin (numery taborowe DH 200.001-10), a kolejne 6 sztuk zmontowano już w lokomotywowni w Witkowicach z dostarczonych przez zakłady TSM części (numery taborowe DH 200.0512-516). Konstrukcja tych dwuosiowych lokomotyw z przekładnią hydrodynamiczną umożliwiała ich eksploatację w warunkach podwyższonej temperatury, a szerokość tylko 2000 mm umożliwiała przejazd w miejscach o zmniejszonej skrajni. Napęd zapewnia dwunastocylindrowy chłodzony powietrzem silnik Tatra 930-54 o maksymalnej mocy 170 kW, który umożliwia uciąg do 70 kN przy maksymalnej prędkości 20 km/h. Lokomotywa waży 24 tony, a jej długość ze zderzakami wynosi 6640 mm przy wysokości 2850 mm. Co ciekawe lokomotywa DH 200.0516 używana była również jako pług odśnieżny na terenie zakładu.

Na terenie lokomotywowni zorganizowano szereg corocznych imprez w postaci dni otwartych w kolejnych latach na przypadające 1 maja święto pracy. Istniała wtedy możliwość odwiedzin obiektu lokomotywowni, przejazdu pociągami specjalnymi po sieciach bocznic czy też uczestnictwa w przejeździe w kabinie lokomotywy wąskotorowej.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Opublikowano 5 kwietnia 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony