Kim jesteśmy?

Koleje Śląska Cieszyńskiego to uruchomiony 9 października 2007 roku i działający od tej pory nieprzerwanie portal poruszający tematykę historii i współczesności transportu szynowego na terenie Śląska Cieszyńskiego - zarówno w czeskiej jak i polskiej części regionu. Interesują nas wszelkie aspekty kolejnictwa na Śląsku Cieszyńskim: infrastruktura, tabor, postacie związane z koleją i ich wspomnienia, historia linii i połączeń kolejowych.

Portal mieści opisy poszczególnych linii kolejowych (tych istniejących i zlikwidowanych), listę wszystkich stacji i przystanków pasażerskich jakie kiedykolwiek funkcjonowały na Śląsku Cieszyńskim wraz z ich opisami, fotografiami archiwalnymi i współczesnymi, lokalizacją i wszelkimi innymi dostępnymi materiałami na ich temat (schematy, zapowiedzi pociągów, materiały filmowe), rozbudowaną czytelnię mieszczącą ilustrowane artykuły o różnorodnej tematyce, opisy lokomotywowni i bocznic kolejowych, dział mieszczący artykuły o kolejach wąskotorowych w regionie, szereg reportaży na temat wydarzeń związanych z koleją, bazę archiwalnych tabel Sieciowych Rozkładów Jazdy Pociągów oraz Wykazów Ostrzeżeń Stałych dla linii Śląska Cieszyńskiego, galerię biletów kartonowych oraz galerię zdjęć kolejowych.

Treść cały czas jest poszerzana, a ze względu na regularne aktualizacje strony została ona zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i figuruje w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod numerem 817 jako periodyk elektroniczny. Nad formą portalu czuwa czteroosobowe grono redakcyjne, natomiast dostępna dziś bogata treść to zasługa wielu współautorów, którzy zechcieli podzielić się swą wiedzą, materiałami, fotografiami archiwalnymi i współczesnymi oraz własnymi przemyśleniami.

Nasze działania nie skupiają się jednak wyłącznie na prowadzeniu portalu - w miarę chęci i możliwości, zupełnie spontanicznie zorganizowaliśmy kilka wycieczek do różnych związanych z koleją miejsc w regionie, poruszyliśmy kilka ważnych dla kolei kwestii wysyłając pisma do władz, a od roku 2010 wydajemy również kalendarz ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez współautorów portalu, które wybierane są w głosowaniu przez użytkowników forum. Portal Koleje Śląska Cieszyńskiego to przedsięwzięcie hobbystyczne i niedochodowe.

Nasze dotychczasowe działania:

List otwarty w sprawie linii Cieszyn-Bielsko (2009)
České dráhy na linii 190 - oficjalne stanowisko (2009)
Ankieta na temat kolei w regionie (2009)
Propozycja usprawnienia połączeń kolejowych pomiędzy Cieszynami (2010)
Wypad na bocznicę KWK „Morcinek” w Kaczycach (lipiec 2010)
Kalendarz kolejowy 2011
Przedłużenie pociągów Frydek-Mistek - Czeski Cieszyn do Cieszyna (2011)
Stanowisko UMWŚ w sprawie rewitalizacji linii kolejowych regionu (2011)
Kalendarz kolejowy 2012
Wycieczka do Zebrzydowic (marzec 2012)
Wycieczka śladami cementowni „Goleszów” (lipiec 2012)
Śladami kolei w Jastrzębiu-Zdroju (lipiec 2012)
Kalendarz kolejowy 2013
Prezentacja na VI Cieszyńską Noc Muzeów (24 maja 2013)
Stanowisko PKP Intercity S.A. w sprawie wykorzystania linii 190 (lipiec 2013)
Wycieczka śladami towarowej kolei linowej cementowni „Goleszów” (22 września 2013)
Nasze zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o udostępnienie projektu rozkładu jazdy 2013/2014 Kolei Śląskich (październik 2013)
Kalendarz kolejowy 2014
Artykuł w 16 tomie „Pamiętnika Ustrońskiego” (grudzień 2013)
Kalendarz kolejowy 2015
Kalendarz kolejowy 2016
Kalendarz kolejowy 2017
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce/Cieszyn” przez firmę „IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.” na zlecenie PKP PLK S.A.
Kalendarz kolejowy 2018
Przed przetargiem na rewitalizację linii kolejowych nr 694, 157, 190 oraz 191 czyli remontu odcinka między Goleszowem a Cieszynem (raczej) nie będzie (po naszej interwencji jednak będzie)
Kalendarz kolejowy 2019
Będzie rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna!
Kalendarz kolejowy 2020
Ocalmy drewniany budynek dworca Wisła Obłaziec!
Powstała z naszej inspiracji tablica w miejscu dawnego przystanku Zebrzydowice Przystanek
„Po owocach ich poznacie” - sprawdziliśmy dotychczasowe działania gmin i powiatów leżących na szlaku kolejowym Skoczów - Bielsko-Biała Główna w celu jego rewitalizacji
Pociągi będą się zatrzymywać od 13 grudnia 2020 roku na przystanku Skoczów Bajerki!
Kalendarz kolejowy 2021
Kalendarz kolejowy 2022
Opracowanie dokumentacji do Studium Planistyczno-Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu „Kolej +” dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem” przez firmę IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.
Kampania promocyjna portalu „Koleje Śląska Cieszyńskiego” połączeń ze Skoczowa do Cieszyna (wrzesień - listopad 2022)
Kampania promocyjna portalu „Koleje Śląska Cieszyńskiego” z okazji przywrócenia ruchu kolejowego między Goleszowem a Wisłą Głębcami (grudzień 2022 - marzec 2023)
Nasza kampania promocyjna dotycząca rozwoju połączeń kolejowych między Cieszynem a Skoczowem (sierpień 2023 - luty 2024)
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony