Lokomotywownia w Boguminie Łukasz Maryńczak
Radosław Kazimierowicz

Lokomotywownia w Boguminie powstała już w początkach istnienia kolei na Śląsku Cieszyńskim. Podlegała ona wówczas pod zarząd trakcji w Morawskiej Ostrawie, w roku 1918 zatrudniając 97 pracowników, w tym 66 maszynistów, a obecnie wchodzi ona w skład regionalnego centrum utrzymania w Brnie (Oblastní centrum údržby Brno).

Kompleks zabudowań znajduje się na wschód od głównego budynku dworca kolejowego. W jego skład wchodzi między innymi hala wachlarzowa na 21 stanowisk, prostokątna hala przeglądu taboru, kilka mniejszych hal i budynków zaplecza technicznego. W rejonie zachodnim zlokalizowano pojedyncze stanowisko do tankowania lokomotyw spalinowych.

Swoim zasięgiem lokomotywownia w Boguminie obsługuje m.in. Czeski Ceszyn, Frydek-Mistek, Opawę, Studenkę oraz Karniów. Ruch ten zapewniony jest dzięki lokomotywom trakcji zarówno elektrycznej jak i spalinowej. Stacjonują tu między innymi serie 714, 754, 151, 704, 471, 460.

Pomiędzy budynkiem dworca a terenem lokomotywowni znajduje się biurowiec państwowego przedsiębiorstwa SŽDC (Správa železniční dopravní cesty; pol. Zarząd Infrastruktury Kolejowej).

Po przeciwległej stronie linii kolejowej znajduje się jednostka czyszczenia i konserwacji wagonów kolejowych (Technicko-hygienické údržby). Zasadniczo składa się z czterech budynków - własna sala techniczno-higieniczna utrzymania wagonów, zmywarka i oczyszczalnie ścieków.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony