Opis linii przemysłowej 303F (Doubrava - Lazy)

Linia będąca odgałęzieniem ze stacji węzłowej Doubrava do kopalni węgla kamiennego „Lazy”. Głębienie szybu tegoż zakładu rozpoczęto w roku 1890, a nazwany został „Neuschacht” (pol. Szyb Nowy). W latach 1950-1991 kopalnia znana była pod nazwą „Antonín Zápotocký”, a od roku 1991 „Lazy”. W latach 2008-2014 była częścią kopalni „Karviná”, a od dnia 1 stycznia 2015 wcielona została w struktury zakładu górniczego nr 1.

Trasa licząca nieco ponad 2 kilometry przebiega polami w granicach gminy Dąbrowa oraz Orłowa w terenie z wyraźnie widocznymi efektami wieloletniej działalności górniczej, a powstała już w XIX wieku, kiedy kopalnia rozpoczynała wydobycie. Co ciekawe jeszcze przed rokiem 1912 wybudowane zostało jej kręte przedłużenie w kierunku południowym, które komunikowało kopalnię ze stacją w Suchej Średniej (rozebrane przed rokiem 1989).

Dzień 28 listopada 2019 był ostatnim dniem wydobycia węgla kamiennego w zakładzie „Lazy”. Zabudowania zakładu jak i opisywana trasa jest widoczna z drogi krajowej nr 59, jako że bocznica przebiega wiaduktem nad tą drogą. Likwidacja kopalni ma potrwać do roku 2023.

Na mapie ↴Opublikowano 31 marca 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony