Rampa towarowa w Cieszynie
linia 190

Bocznica odgałęziała się w lewo przed stacją Cieszyn na szlaku Goleszów - Cieszyn. Została wybudowana razem z rampą, budynkami magazynowymi i celnymi w latach 1929-1933 i spełniała rolę dworca towarowego dla polskiej części Cieszyna (w tym dla wojska stacjonującego w mieście), gdyż po podziale miasta główny dworzec towarowy znalazł się w czechosłowackiej części miasta.

Ze względu na zwiększający się towarowy ruch kolejowy po II wojnie światowej wybudowano tor przecinający ulicę Bobrecką i biegnący wzdłuż ulicy Hajduka, a same magazyny rozbudowano. Nie było to jednak wystarczające do obsługi przewozów towarowych o dużym natężeniu, w związku z czym aż do końca lat 80. podnoszono kwestię budowy nowego dworca towarowego dla Cieszyna (do budowy którego jednak nie doszło po upadku znaczenia kolejowych przewozów towarowych po roku 1990). W latach 90. XX wieku budynki magazynów zaczęły być wynajmowane na siedziby prywatnych firm, a sama bocznica była sporadycznie wykorzystywana (rozładunek wagonów prowadzony był na placu przed budynkami dawnych magazynów kolejowych) aż do grudnia 2013 roku kiedy to odcinek Cieszyn - Goleszów linii 190 został czasowo wyłączony z eksploatacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bocznica nie była zelektryfikowana i łączyła się z torem stacji Cieszyn przebiegającym obok rampy ładunkowej i peronu pierwszego. Jeden z torów przebiegał wzdłuż dawnych magazynów dworca towarowego, a inny pod wiaduktem, aby zakończyć się wykolejnicą przed dawnym przejazdem przez ulicę Bobrecką. Dawniej tor ten (biegnący wzdłuż ulicy Hajduka) czynny był aż do kozła oporowego obok budynku stacji, a przejazd przez ulicę Bobrecką zabezpieczony był rogatkami. Pod koniec lutego 2013 roku fragment torowiska za przejazdem na ulicy Bobreckiej został zdemontowany.
Ostateczna rozbiórka torowiska oraz wyburzenie wszystkich budynków dawnego cieszyńskiego dworca frachtowego miało miejsce w maju 2017 roku w związku z przebudową układu drogowego w okolicy i budową dojazdu do dworca przesiadkowego oraz galerii handlowej.

Na mapie ↴


Zaktualizowano 29 lipca 2018 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony