Opis i historia linii 157 Pawłowice Śląskie - Skoczów
odcinek Strumień - Skoczów

Mapa z 1937 roku z zaznaczonym przebiegiem odcinka linii 157

Ustanowiona decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 roku nowa granica państwowa spowodowała, że koleje Górnego Śląska utraciły ostatnie połączenie bezpośrednie z koleją czechosłowacką. Wtedy też powstały plany budowy jednotorowej linii z Pawłowic Śląskich do Chybia (długości 11,28 km). Linia ta 1 października 1924 została oddana do użytku dla ruchu towarowego, a 15 marca 1925 dla pasażerskiego.

Celem budowy odcinka (długości 13,1 km) Skoczów - Chybie było skrócenie drogi z Katowic do Cieszyna (pomysłodawcą był ówczesny Śląski Urząd Wojewódzki). 8 lipca 1925 roku Sejm Śląski przyznał kredyt na realizację projektu, a roboty rozpoczęły się w październiku tego roku. Linia została oddana do użytku osobowego i towarowego 14 maja 1927 roku.

Po zniszczeniach II wojny światowej odcinek z Pawłowic do Chybia uruchomiono 15 lutego 1947 roku. Elektryfikacja linii przebiegała w dwóch etapach: 27 grudnia 1973 zakończono elektryfikację odcinka Pawłowice Śląskie - Chybie, a 23 grudnia 1974 uruchomiono elektryczną sieć trakcyjną na odcinku Chybie - Skoczów. Jednocześnie w latach 70. budowano drugi tor z Żor do Chybia (otwarty w roku 1980).

W kolejnych latach linia podlegała systematycznej degradacji technicznej co doprowadziło m.in. do obniżenia prędkości do 30 km/h dla wszystkich rodzajów pociągów na odcinku Strumień - Skoczów od 10 czerwca 2001 roku. 31 marca 2004 roku wstrzymano kursowanie planowych pociągów pasażerskich na odcinku z Chybia w kierunku Strumienia i wyłączono z ruchu pasażerskiego m.in. przystanek osobowy Zabłocie Czuchów (rozebrany następnie w roku 2017) i stację Strumień.

Od 9 grudnia 2018 do 15 marca 2020 roku na stacji w Strumieniu zatrzymywały się w weekendy pociągi osobowe do Wisły i Gliwic.

Od listopada 2019 do grudnia 2020 roku przeprowadzono kompleksową rewitalizację linii na odcinku Bronów - Skoczów. Prócz podniesienia dopuszczalnej prędkości maksymalnej na odcinku Bieniowiec podg (Chybie Mnich) - Skoczów do 110 km/h, natomiast szlaku Bronów podg - Bieniowiec podg do 120 km/h, wybudowano od nowa infrastrukturę obsługi podróżnych (perony o wysokości 0,76 m nad główkę szyny, pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nowe wyposażenie, w tym wiaty peronowe) oraz układy torowe na stacjach Pierściec i Skoczów. Obsługa linii została przeniesiona do lokalnego centrum sterowania na stacji w Skoczowie.

Obecnie linia ma przeznaczenie pasażersko-towarowe, a od 1 czerwca 2012 roku obsługę pociągów osobowych na czynnym odcinku linii przejęły od Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych samorządowe Koleje Śląskie.

Wykazy Ostrzeżeń Stałych dla linii 157

Charakterystyka techniczna linii
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony