Opis i historia linii 301A (Čadca ŽSR) - Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) - Bohumín

Mapa z 1937 roku z zaznaczonym ówczesnym przebiegiem linii (kliknij aby powiększyć)

Kolej Koszycko-Bogumińska (Kaschau-Oderberger Bahn - KOB, Košicko-bohumínská dráha - KBD) budowana była etapami w latach 1867-1872. 1 lutego 1869 roku uruchomiono odcinek Bogumin - Cieszyn przez Rychwałd, Orłową, Dąbrowę, Karwinę i Darków, a 8 stycznia 1871 roku odcinek Cieszyn - Mosty (i dalej aż do Żyliny). Na tym ostatnim wybudowano także pod przełęczą Jabłonkowską tunel o długości ponad 600 metrów.

Ze względu na niewystarczającą dla potrzeb ruchu przepustowość linii 4 grudnia 1898 roku oddano do użytku drugi tor na odcinku Żylina - Jabłonków (do roku 1917 istniał jednak tylko jeden tunel pod przełęczą Jabłonkowską), po roku 1913 oddano drugi tor na odcinku Jabłonków - Cieszyn, 2 października 1914 roku na odcinku Cieszyn - Karwina, a pozostały fragment do Bogumina otwarto 30 września 1915 roku. Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier linia pozostała jednym z najważniejszych połączeń czeskiej sieci kolejowej ze Słowacją i między innymi z tego względu o tereny, gdzie przebiegała wyniknął polsko-czeski konflikt zbrojny. Ostatecznie arbitralna decyzja podjęta w roku 1920 na konferencji przedstawicieli państw Ententy w Spa przyznała tereny za Olzą, a także linię kolejową stronie czeskiej.

Nacjonalizacja kolei miała miejsce w roku 1921, a w latach 60. nastąpiła jej przebudowa związana z rozwojem górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Wybudowano linię o nowym przebiegu, a starą przekwalifikowano wyłącznie do ruchu towarowego (ma ona swój początek na stacji Louky nad Olší). Zlikwidowano wówczas przystanki: Stonava, Rychvald místo i Rychvald zámek (wyłączone z eksploatacji 28 maja 1967 roku), stacje Karviná, Doubrava i Orlová wyłączono z ruchu osobowego przekwalifikowując na towarowe i wkrótce wyburzono większość zabudowań służących obsłudze pasażerów znajdujących się na tych stacjach (fragment ten stanowi obecnie linię przemysłową oznakowaną jako 303C na odcinku Louky nad Olší - Bohumín), a oddano do użytku stację Karviná hlavní nádraží i przystanek Karviná-Darkov oraz zmodernizowano pozostałe obiekty na linii. Wykonano również prace elektryfikacyjne (prąd stały 3000 V), które umożliwiły eksploatację trakcji elektrycznej już w roku 1964.

W roku 2007 rozpoczęto modernizację odcinka z Bystrzycy do granicy czesko-słowackiej w Mostach wraz z przebudową tunelu pod przełęczą Jabłonkowską, w roku 2009 rozpoczęto modernizację odcinka z Bystrzycy do Czeskiego Cieszyna, a prace te zakończono w roku 2013. Kolejny odcinek z Czeskiego Cieszyna do Dziećmorowic rozpoczęto modernizować w roku 2017, a planowane zakończenie robót ma nastąpić w kwietniu 2020 roku. Podczas tych prac nie tylko dąży się do zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości na linii do 120 km/h dla pociągów towarowych i 160 km/h dla pasażerskich, ale także kompleksowo modernizuje infrastrukturę obsługi podróżnych i sterowania ruchem.

Opisywany odcinek jest elementem III korytarza tranzytowego kolei czeskich. Jest linią dwutorową, w całości zelektryfikowaną.

Część stacji i przystanków na linii posiada dwujęzyczne nazwy, gdyż ponad 10% mieszkańców gmin gdzie się one znajdują to przedstawiciele mniejszości polskiej.

W oznakowaniu numerycznym opisywanych linii w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stosujemy na naszym portalu Označení tratí podle tabulek traťových poměrů.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-