Bocznica Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach
linia 93

Początki wydobycia węgla w Czechowicach-Dziedzicach sięgają roku 1860, kiedy to dokonując odwiertu „Źródło Maria 1” w celu pozyskania solanek stwierdzono, że zalegają tu również pokłady węgla kamiennego. Budowę kopalni rozpoczęto w roku 1900 wierceniem otworów badawczych o głebokości 400 metrów, aby w roku 1905 oddać do użytku szyb wydobywczy. W kolejnych latach następowała rozbudowa zakładu - m.in. w latach 1919-1922 zgłębiono szyb nr 3, w roku 1959 ruszyła stacja odmetanowania, w latach 1963-1966 wybudowano dwa szyby wentylacyjne, w roku 1968 oddano nowy zakład przeróbki mechanicznej węgla, a w roku 1974 wprowadzono kombajny na wszystkie ściany wydobywcze. Po załamaniu się gospodarki planowej wstrzymano pod koniec lat 80. wszystkie inwestycje w zakładzie, a w roku 1994 kopalnia weszła w skład Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Tychach. Po likwidacji spółek węglowych w roku 2003 zakład funkcjonował w ramach Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach, która to połączyła w roku 2005 KWK „Silesia” z KWK „Brzeszcze” w dwuruchowy zakład górniczy KWK „Brzeszcze-Silesia”. W roku 2010 po dwóch bezowocnych przetargach kopalnię kupiło przedsiębiorstwo Energetický a průmyslový holding z Republiki Czeskiej tworząc Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, w którym udziały mają również pracownicy kopalni. 9 maja 2012 roku, już jako prywatne przedsiębiorstwo, zakład wznowił wydobycie węgla.

Obecnie obszar górniczy kopalni o powierzchni 21,36 km² znajduje się na terenie Czechowic-Dziedzic, a także Pszczyny oraz gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina i Miedźna. Wydobywa się tu węgiel kamienny energetyczny, którego zasoby bilansowe przekraczają 500 mln ton. Kopalnia dysponuje własnym zakładem przeróbki mechanicznej węgla, a część podziemna z powierzchniową połączona jest pięcioma szybami: 3 wydobywczo-usługowymi oraz 2 wentylacyjnymi o maksymalnej głębokości do 556 metrów.

Niezelektryfikowany tor dojazdowy do zakładu rozpoczyna się na rozjeździe nr 105ab od toru stacyjnego nr 35 w km 45,902 linii kolejowej nr 93 na stacji w Czechowicach-Dziedzicach i ma 2395 metrów długości. W jego przebiegu znajduje się kilka odgałęzień do innych zakładów: przedsiębiorstwa POLBUD Sp. z o.o. (czyszczenie cystern kolejowych i remonty bocznic), Zakładu Przetwórczego Miedzi, tartaku oraz zakładu produkcji mebli Marbet Style (odgałęzia się od toru 19 rozjazdem nr 10 w km 0,265 bocznicy). Całkowita pojemność bocznicy wynosi 226 wagonów, na bocznicy może znajdować się nie więcej niż 136 wagonów dwuosiowych, a jednorazowo można podstawić do 60 wagonów o długości 370 metrów. Przed właściwą częścią stacji kopalnianej (ok. 200 metrów przed nią) zlokalizowana jest waga wagonowa, a następnie nastawnia. Na terenie zakładu tory rozgałęziaja się tworząc dwie grupy: wschodnią - załadowczą (9 torów w tym 4 sortowni) oraz zachodnią - materiałowo-warsztatową. W części zachodniej zlokalizowana jest niewielka dwustanowiskowa lokomotywownia, do której prowadzi również kopalniany tor wąski. Dawniej na stanie kopalni znajdowały się dwie lokomotywy T448P - obecnie stan posiadania jest nieznany. Jeśli chodzi o lokomotywy dołowe to obecnie eksploatowane są lokomotywy akumulatorowe (Lea BM), powietrzne (BVD, Young) oraz spalinowe (LDS). Dołowy transport konny zarzucono ok. roku 1925 na rzecz lokomotyw powietrznych, zaś w roku 1983 w przewozie głównym wprowadzono na poziomie IV trakcję spalinową.

Wszystkie zdjęcia wykonano 4 marca 2011 roku.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Opis: Maciej Dembiniok i Paweł Niemiec, zdjęcia: Jacek Wciślak.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony