Opis linii przemysłowej 303K (Vratimov - Paskov - mk Staříč)

Spośród żelaznych szlaków związanych z działalnością wydobywczą w Ostrawsko-Karwińskim Zagłębiu Węglowym wysunięta najdalej na południe kolej przemysłowa, licząca około 10 kilometrów. Zapewniała ona obsługę kopalń Staříč oraz Paskov i ich łączność ze stacją Vratimov, a więc także z narodową siecią kolejową celem wywozu urobku.

Szeroko pojmowane prace geologiczne w tej okolicy były wykonywane już na początku XX wieku. Kopalnia Staříč jako największy w regionie zakład produkcji węgla koksującego powstał w 1962 roku. Zarządzenie zatwierdzające powstanie kopalni Paskov datuje się na 25 czerwca 1959 roku. Po różnych napotkanych trudnościach geologicznych związanych z natrafieniem na odpowiednie złoże, ostatecznie w roku 1966 wydobyto pierwsze tony właściwego do sprzedaży węgla. W 1994 roku kopalnia Staříč składająca się z zakładów w trzech lokalizajach (Sviadnov, Staříč, Chlebovice, kolejno jako Staříč I, II, III) została wcielona w struktury kopalni Paskov. Prace wydobywcze na kopalni Paskov zostały zakończone w 1999 roku, przy czym zakład Staříč nadal pracował. Wydobycie definitywnie zakończono w dniu 31 marca 2017.

Trasę obsługiwały podobnie jak w innych lokalizacjach tego regionu lokomotywy przewoźnika OKD Doprava (następnie Advanced World Transport, kolejno jako PKP Cargo International). Dominująca seria to 740 (T448.0), 770 (T669.0) lub 771 (T669.1).

Niegdyś trasa związana była wyłącznie z przemysłem górniczym. Obecnie, w wyniku poczynionych inwestycji oraz rozwoju w pobliżu przebiegu autostrady terminala kontenerowego na terenie dawnej kopalni Paskov, trasa ta służy rozwojowi połączeń intermodalnych. Budowa terminala miała miejsce w latach 2006-2007. Tuż po zakończeniu budowy uruchomiono połączenia z portem Koper, w następnych latach siatka połączeń zaczęła dynaminicznie rozwijać się o kolejne kierunki.

Opublikowano 26 grudnia 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony