Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna wrzesień 2022

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Wrzesień 2022
W dniu 2 września 2022 roku dopuszczono do eksploatacji szlak linii kolejowej nr 190 Goleszów - Cieszyn. Wykonywano drobne prace porządkowe wzdłuż tego szlaku. Pierwszym planowym pociągiem był w dniu 4 września 2022 skład nr 40350 z Cieszyna do Skoczowa (i dalej do Katowic) obsługiwany przez elektryczny zespół trakcyjny 34WEa-004. Na każdym przejeździe kolejowym typu B i C tego szlaku umieszczono komplet ograniczeń prędkości do 20 km/h (wstępna eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym). Prace wykonało konsorcjum firm TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o. Odbiory techniczne zostały przeprowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakończono zasadnicze prace w stacji Wisła Uzdrowisko. Budowano wejścia na perony Ustronia Polany, Ustronia Zdroju, Wisły Jawornika oraz Wisły Dziechcinki. Budowano przejścia dla pieszych w Ustroniu (ciąg ulicy Krzywej oraz w pobliżu amfiteatru). Wykonywano plantowanie skarp nasypów oraz drobne prace wykończeniowe wzdłuż linii kolejowej nr 191. Prace wykonała firma Trakcja S.A. wraz z podwykonawcami.

Potwierdzono datę wznowienia ruchu kolejowego z Goleszowa do stacji Wisła Głębce na 11 grudnia 2022 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i firma Trakcja S.A.

Opublikowano 11 listopada 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony