Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna sierpień 2022

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Sierpień 2022
Zakończono likwidację wiaduktu kolejowego w Cieszynie. Kończono zabudowę wskaźników, opisów semaforów i tarcz oraz uzupełniano brakujące elementy urządzeń i wskaźników przejazdów kolejowych między Goleszowem a Cieszynem. Zgłoszono szlak Goleszów - Cieszyn do odbiorów technicznych. Rozpoczęto odbiory techniczne na tym szlaku. Prace wykonało konsorcjum firm TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.

Uzupełniano brakujące elementy urządzeń i wskaźników przejazdów kolejowych na szlaku Goleszów - Ustroń. Kontynuowano budowę przystanków oraz stacji: Wisła Uzdrowisko, Wisła Jawornik oraz Wisła Dziechcinka. Budowano nową nawierzchnię torową oraz wykonywano prace sieciowe na szlaku Wisła Uzdrowisko - Wisła Głębce. W stacji Goleszów oraz na przystanku Skoczów Bładnice wybudowano zapięcia dla rowerów. Prace wykonała firma Trakcja S.A. wraz z podwykonawcami.

Rozpoczęto jazdy zapoznawcze drużyn trakcyjnych przewoźników pasażerskich.

Zobacz planowany od 11 grudnia 2022 r. rozkład jazdy przewoźników towarowych między Skoczowem a Cieszynem

Opublikowano 12 października 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony