Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna listopad 2020

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Listopad 2020
W dniu 20 listopada 2020 roku zakończono prace sieciowe polegające na budowie nowej sieci trakcyjnej między lokalizacjami Pierściec - Skoczów/Międzyświeć (a tym samym rozwieszono nową sieć trakcyjną między Bronowem a Skoczowem w miejsce technicznie zdegradowanej łącznie ze słupami trakcyjnymi z 1974 roku). Zakończono budowę przystanku Skoczów Bajerki. Wyremontowano przejazdy kolejowe w km 22,879 oraz 23,447 linii kolejowej nr 157 w Skoczowie (z ul. Bielską oraz z Górecką). Zakończono prace budowlane oraz zbudowano większość urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Skoczów oraz jej rejonie. W dniu 26 listopada 2020 uruchomiono semafory w stacji oraz rejonie stacji Skoczów. Zakończono prace ziemne polegające na wzmocnieniu skarp nasypów i wykopów. Rozpoczęto rewitalizację obiektów inżynieryjnych na szlaku Skoczów - Goleszów oraz muru oporowego w rejonie Wisły Dziechcinki - prace przeniesione z 2021 roku (Trakcja S.A. wraz z podwykonawcami).

W systemie konstrukcji rozkładów jazdy PKP PLK S.A. (SKRJ) umieszczono punkt rozkładowy Skoczów Bajerki, co równa się jego otwarciu od 13 grudnia 2020 roku (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

Uzgodniono zakres przyszłorocznych prac nad wymianą sieci trakcyjnej, które odbędą się na całym odcinku między Skoczowem a Ustroniem. Prace elektryfikacyjne na szlakach z Ustronia do Wisły Głębce będą się odbywać w 2022 roku (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz zainteresowanymi potencjalnymi wykonawcami).


Wyremontowano przejazd w km 38,431 na linii kolejowej nr 190 w Cieszynie (z ulicą Bobrecką). Wybudowano pierwszy tor oraz rozjazdy przy nim w stacji Cieszyn. Rozpoczęto prace związane z elektryfikacją nowego układu torowego cieszyńskiej stacji. Wzmacniano cementem podtorze na odcinku między Bażanowicami a Mnisztwem (podwykonawca TD Sochacki). Usypano pierwszą warstwę tłucznia na odcinku Goleszów przejazd z ulicą Różaną - Bażanowice ulica Spokojna. Na szlaku Goleszów - Cieszyn (różne lokalizacje) przeprowadzono prace nad równaniem skarp wykopów i nasypów wraz z odbudową rowów bocznych, bądź budową systemu odwodnienia w wykopach.

Opublikowano 16 grudnia 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony