Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna marzec 2021

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Marzec 2021
Zdeelektryfikowano odcinek Skoczów - Wisła (pod most w Łabajowie) oraz wyburzono stare słupy trakcyjne na odcinku do Ustronia. Zbudowano nowe fundamenty słupów trakcyjnych od Skoczowa do Goleszowa oraz rozpoczęto ich budowę z Goleszowa w kierunku Ustronia. Wyburzono dotychczasowe układy torowe, perony stacji, przystanków oraz mijanek między przystankiem Skoczów Bładnice a przystankiem Wisła Kopydło. Przywieziono nowe materiały nawierzchniowe (szyny - typu 49E1, wyprodukowane w tym roku w hucie stali Arcerol Mitttal oddział w Dąbrowie Górniczej, podkłady strunobetonowe typu PS 83) oraz peronowe (krawędzie peronowe). Rozpoczęto rewitalizację, bądź przebudowę obiektów inżynieryjnych miedzy Bładnicami a Wisłą Głębce. Przygotowywano się pod pracę PUN (maszyny potokowej wymiany nawierzchni) oraz oczyszczarki tłucznia - oczyszczono nasypy, przekopy oraz ścięto ławy torowiska, odkręcono większość śrub stopowych na odcinku Skoczów - Wisła Łabajów (Trakcja S.A. wraz z podwykonawcami).

Zlikwidowano większość ograniczeń prędkości na przejazdach kolejowych typu D między stacją Pierściec a przystankiem Skoczów Bajerki (PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu).

Wzmocniono podtorze w Goleszowie (cementem oraz niesortem - prace wykonała firma Drocomplex). Budowano peron wyspowy nr 2 w Cieszynie, kontynuowano po przerwie zimowej budowę peronu w Bażanowicach. Rozpoczęto budowę nowego torowiska na odcinku z Goleszowa w kierunku Cieszyna (konsorcjum firm TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Opublikowano 21 kwietnia 2021 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony