Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna

W tym fotoreportażu będziemy umieszczać stopniowo zdjęcia i informacje z inwestycji. Zapraszamy do częstych odwiedzin!

Kalendarium wydarzeń

grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020

Listopad 2019
Wykonawcy rewitalizacji szlaku Goleszów - Cieszyn, firmy TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o. rozpoczęły porządkowanie torów nr 5, 7 i 9 stacji Goleszów oraz 7 i 9 stacji Cieszyn celem przystosowania ich na potrzeby baz materiałowych i maszynowych. Wycięto roślinność ze skrajni taboru całego odcinka. Rozpoczęto przywóz podkładów strunobetonowych (TIRami lub pociągami towarowymi - przewoźnik PKP Cargo S.A.) na stację Goleszów oraz przystanek Goleszów Górny i szyn długości 120 m na całą długość szlaku (początkowo łuki) - przewoźnicy DB Cargo Polska S.A. (przywóz w dniu 27 listopada 2019 do Cieszyna Marklowic) oraz PKP Cargo S.A. Szyny zostały wyprodukowane w 2018 i 2019 roku w hiszpańskich hutach stali ENSIDESA oraz w roku 2019 w hucie w Dąbrowie Górniczej (własności grupy ArcerolMittal). Firma Trakcja PRKiI S.A. rozpoczęła badania geologiczne związane z przyszłymi pracami budowlanymi.

Grudzień 2019
Dostarczono większość długich szyn na szlak Goleszów - Cieszyn oraz podrozjezdnic strunobetonowych dla stacji Cieszyn do jej przebudowy (TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.). Opracowano harmonogramu zamknięć torowych na rok 2020 na odcinku Bronów - Wisła Głębce (Trakcja PRKiI S.A. oraz PKP PLK S.A. wraz z zainteresowanymi przewoźnikami). Rozpoczęto pomiary geodezyjne na szlaku Goleszów - Cieszyn (TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.).

Styczeń 2020
Opracowano harmonogram zamknięć torowych na rok 2020 na odcinku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. wraz z zainteresowanymi przewoźnikami). Zapoczątkowano nocne przerwy w ruchu na odcinku Bronów - Skoczów przeznaczone na badania geologiczne oraz geotechniczne torowiska. Rozpoczęto budowę zaplecza socjalno - biurowego na stacji w Skoczowie i pomiary geodezyjne na odcinku Bronów - Wisła Głębce. Wycięto drzewa na rampie przy stacji w Pierśćcu (Trakcja PRKiI S.A.). Rozpoczęto likwidację pozostałości po starej sieci trakcyjnej na szlaku Goleszów - Cieszyn (PKP Energetyka S.A. na zlecenie wykonawców rewitalizacji tego szlaku). Złożono pierwszy rozjazd na stacji Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Luty 2020
Rozpoczęto porządkowanie terenu pod przebudowę układu torowego i peronów stacji Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o.). Rozpoczęto likwidację słupów sieci trakcyjnej zaczynając od strony Goleszowa oraz zrywkę nawierzchni torowej na szlaku Goleszów - Cieszyn począwszy od rejonu Bażanowic (konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami). Do Skoczowa dostarczono fundamenty pod nowe słupy (lub bramki) sieci trakcyjnej (Trakcja PRKiI S.A.).

Marzec 2020
W okolice dawnego przystanku Cieszyn Mnisztwo dostarczono tłuczeń (wahadło relacji Paczków - Cieszyn Marklowice, przewoźnik PKP Cargo S.A.). Rozebrano peron przystanku w Mnisztwie. W dalszym ciągu likwidowano nawierzchnię torową oraz rozpoczęto przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych między Mnisztwem a Goleszowem. Rozpoczęto odbudowę rowów bocznych szlaku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o). Na stację w Skoczowie przyjechał pociąg sieciowy, który wykorzystany będzie do demontażu sieci trakcyjnej na liniach kolejowych nr 157 oraz 694 oraz kolejne pojazdy drogowo - torowe. Rozpoczęto odkrzaczanie skrajni, przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych oraz likwidacji sieci trakcyjnej, a także przygotowanie torowiska odcinka Bronów - Skoczów pod pracę oczyszczarki tłucznia oraz maszyny potokowego układania nawierzchni (PUN). Rozpoczęto remont mostu nad Wisłą w Skoczowie. Przywieziono kilkaset podkładów strunobetonowych do Chybia (Trakcja PRKiI S.A.). Od 16 marca zamknięto całodobowo odcinek Bronów - Wisła Głębce. W dniu 17 marca 2020 roku ostatecznie zatwierdzono przez Komisję Europejską unijny wkład finansowy do projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce”.

Zaktualizowano 30 marca 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony