Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna

W tym fotoreportażu będziemy umieszczać stopniowo zdjęcia i informacje z inwestycji. Zapraszamy do częstych odwiedzin!

Kalendarium wydarzeń

grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020

Listopad 2019
Wykonawcy rewitalizacji szlaku Goleszów - Cieszyn, firmy TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o. rozpoczęły porządkowanie torów nr 5, 7 i 9 stacji Goleszów oraz 7 i 9 stacji Cieszyn celem przystosowania ich na potrzeby baz materiałowych i maszynowych. Wycięto roślinność ze skrajni taboru całego odcinka. Rozpoczęto przywóz podkładów strunobetonowych (TIRami lub pociągami towarowymi - przewoźnik PKP Cargo S.A.) na stację Goleszów oraz przystanek Goleszów Górny i szyn długości 120 m na całą długość szlaku (początkowo łuki) - przewoźnicy DB Cargo Polska S.A. (przywóz w dniu 27 listopada 2019 z Chorzowa Starego do Cieszyna Marklowic) oraz PKP Cargo S.A. Szyny zostały wyprodukowane w 2018 i 2019 roku w hiszpańskich hutach stali ENSIDESA oraz w roku 2019 w hucie w Dąbrowie Górniczej (własności grupy ArcerolMittal). Firma Trakcja PRKiI S.A. rozpoczęła badania geologiczne związane z przyszłymi pracami budowlanymi.

Grudzień 2019
Dostarczono większość długich szyn na szlak Goleszów - Cieszyn oraz podrozjezdnic strunobetonowych dla stacji Cieszyn do jej przebudowy (TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.). Opracowano harmonogramu zamknięć torowych na rok 2020 na odcinku Bronów - Wisła Głębce (Trakcja PRKiI S.A. oraz PKP PLK S.A. wraz z zainteresowanymi przewoźnikami). Rozpoczęto pomiary geodezyjne na szlaku Goleszów - Cieszyn (TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.).

Styczeń 2020
Opracowano harmonogram zamknięć torowych na rok 2020 na odcinku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. wraz z zainteresowanymi przewoźnikami). Zapoczątkowano nocne przerwy w ruchu na odcinku Bronów - Skoczów przeznaczone na badania geologiczne oraz geotechniczne torowiska. Rozpoczęto budowę zaplecza socjalno - biurowego na stacji w Skoczowie i pomiary geodezyjne na odcinku Bronów - Wisła Głębce. Wycięto drzewa na rampie przy stacji w Pierśćcu (Trakcja PRKiI S.A.). Rozpoczęto likwidację pozostałości po starej sieci trakcyjnej na szlaku Goleszów - Cieszyn (PKP Energetyka S.A. na zlecenie wykonawców rewitalizacji tego szlaku). Złożono pierwszy rozjazd na stacji Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Luty 2020
Rozpoczęto porządkowanie terenu pod przebudowę układu torowego i peronów stacji Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o.). Rozpoczęto likwidację słupów sieci trakcyjnej zaczynając od strony Goleszowa oraz zrywkę nawierzchni torowej na szlaku Goleszów - Cieszyn począwszy od rejonu Bażanowic (konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami). Do Skoczowa dostarczono fundamenty pod nowe słupy (lub bramki) sieci trakcyjnej (Trakcja PRKiI S.A.).

Marzec 2020
W okolice dawnego przystanku Cieszyn Mnisztwo dostarczono tłuczeń (wahadło relacji Paczków - Cieszyn Marklowice, przewoźnik PKP Cargo S.A.). Rozebrano peron przystanku w Mnisztwie. W dalszym ciągu likwidowano nawierzchnię torową oraz rozpoczęto przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych między Mnisztwem a Goleszowem. Rozpoczęto odbudowę rowów bocznych szlaku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o). Na stację w Skoczowie przyjechał pociąg sieciowy, który wykorzystany będzie do demontażu sieci trakcyjnej na liniach kolejowych nr 157 oraz 694 oraz kolejne pojazdy drogowo - torowe. Rozpoczęto odkrzaczanie skrajni, przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych oraz likwidacji sieci trakcyjnej, a także przygotowanie torowiska odcinka Bronów - Skoczów pod pracę oczyszczarki tłucznia oraz maszyny potokowego układania nawierzchni (PUN). Rozpoczęto remont mostu nad Wisłą w Skoczowie. Przywieziono kilkanaście tysięcy podkładów strunobetonowych PS 83 do Chybia (Trakcja PRKiI S.A.). Od 16 marca zamknięto całodobowo odcinek Bronów - Wisła Głębce. W dniu 17 marca 2020 roku ostatecznie zatwierdzono przez Komisję Europejską unijny wkład finansowy do projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce”.

Kwiecień 2020
Zdeelektryfikowano, zlikwidowano większość torów w stacjach Pierściec i Skoczów oraz zlikwidowano tam stare słupy trakcyjne oraz bramki. W dalszym ciągu kontynuowano prace przygotowawcze na tym odcinku pod przyjazd maszyn torowych PUN oraz oczyszczarki tłucznia. Przywieziono nowy tłuczeń na rampę stacji Pierściec. Rozpoczęto rozbiórkę dotychczasowych peronów na przystankach Chybie Mnich oraz Zaborze. Od 22 do 28 kwietnia na odcinku Bronów - Skoczów pracował pociąg potokowej wymiany nawierzchni (PUN) wymieniający podkłady. Od 25 kwietnia do 12 maja pracowała oczyszczarka tłucznia RM 80 na tym odcinku. Rozpoczęto rewitalizację obiektów inżynieryjnych miedzy Bronowem a Skoczowem (Trakcja PRKiI S.A.). Wyburzono peron przystanku w Bażanowicach. Rozpoczęto remont obiektów inżynieryjnych na szlaku Goleszów - Cieszyn. Wykonany został demontaż torowiska oraz słupów trakcyjnych od Cieszyna przez Mnisztwo i dalej w kierunku Bażanowic (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Maj 2020
Całkowicie zlikwidowano torowiska oraz nawierzchnię peronów w stacjach Skoczów i Pierściec oraz rozpoczęto budowę nowych układów torowych i peronów. Rozpoczęto budowę nowych peronów na przystanku Chybiu Mnich oraz w Zaborzu. Przywieziono nowy tłuczeń do Chybia (przewoźnik PKP Cargo S.A., relacja Krzeszowice - Chybie). Od 12 maja pracowała podbijarka torowa oraz wysypywano nowy tłuczeń na odcinku Bronów - Skoczów począwszy od łącznicy nr 694. Wzmacniano podtorze na odcinku Zaborze - Skoczów (miejscowo). Wyremontowano wiadukt w km 18,918, przepust w 19,141 linii nr 157 w Pierśćcu oraz przepusty w km 20,501, 20,807, 22,299 oraz 22,739 (Kiczyce oraz Skoczów). Budowano nowy rozjazd w Bieniowcu (Trakcja PRKiI S.A.). Wyremontowano przepusty w km 30,653, 33,803, 34,138, 34,335, 34,487, 34,679 oraz 34,882 szlaku Goleszów - Cieszyn. Rozebrano dotychczasową nawierzchnię peronu Goleszów Górny (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Zaktualizowano 31 maja 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony