Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna październik 2020

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Październik 2020
Zlikwidowano naprężenia torowiska w Pierśćcu. W dniu 6 października 2020 zakończono w całości budowę nowej sieci trakcyjnej pomiędzy Bronowem (rejon przejazdu z ul. Jagodową) a stacją w Pierśćcu. Zbudowano obiekty małej architektury na peronach przystanków Zaborze, Chybie Mnich oraz na stacji w Pierśćcu wraz z dojściami na perony. Wyremontowano przepust w km 16,193 w Zaborzu. Ponownie wybudowano nawierzchnię drogową przejazdu kolejowego przy ulicy Dębowej w Mnichu. Prowadzono prace elektryfikacyjne na szlaku Pierściec - Skoczów. Zbudowano rozjazd przy nastawni „Sko1” w Skoczowie oraz torowisko z przejazdu z ul. Bielską do stacji Skoczów. Kontynuowano budowę nowego torowiska, peronów, słupów oświetleniowych, sieci trakcyjnej oraz Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w stacji Skoczów. Uruchomiono tarcze ostrzegawcze przejazdowe na szlaku Bieniowiec - Pierściec. Od drugiej połowy października przywożono tłuczeń oraz pracowały maszyny torowe (podbijarki torowe oraz zgarniarki tłucznia) na odcinku Pierściec - Międzyświeć wraz ze stacją Skoczów. Prace wykonywała firma Trakcja S.A. wraz z podwykonawcami.

Rozpoczęto odbiory techniczne zrewitalizowanej linii kolejowej nr 157 między Bronowem a Pierśćcem (począwszy od rejonu Bronowa i Bieniowca w kierunku południowym) - PKP PLK S.A. wraz z wykonawcą - Trakcja S.A.

Zbudowano drabiny torowiska, uzupełniono ją tłuczniem oraz budowano słupy trakcyjne między Cieszynem a przystankiem Cieszyn Uniwersytet, wykonano podbudowę pod przystanek Cieszyn Uniwersytet oraz pierwszy przejazd kolejowy - z ulicą Kazimierza Brodzińskiego w Cieszynie. W dlaszym ciągu zrywano starą nawierzchnię torową. Przywieziono elementy nowych słupów trakcyjnych. Rozpoczęto budowę nowych przepustów km 31,007 oraz 31,212 linii nr 190 (Goleszów) oraz zakończono przebudowę przepustu w km 33,025 (Bażanowice). Rozpoczęto prace stabilizacyjne podtorza na odcinku Bażanowice przejazd z ulicą Spokojną - Goleszów przejazd z ulicą Różaną (firma TD Sochacki). Prace wykonało konsorcjum TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.

Przetrasowano wszystkie planowe pociągi od strony Pszczyny do i z Wisły od 13 grudnia br. do 28 lutego 2021 roku na linię Most Wisła - Ochodza - Zabrzeg Czarnolesie (stacja towarowa) z powodu nie oddania na czas modernizowanego odcinka Zabrzeg - Czechowice-Dziedzice (wykonawca Budimex S.A.).

Nie zaplanowano postojów pociągów osobowych od 13 grudnia 2020 roku na wybudowanym przystanku Skoczów Osiedle (Bajerki) - PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.


Opublikowano 11 listopada 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony