Skoczów
stacja

Skotschau (1888-1921) Skoczów (1921-1939) Skotschau (1939-1945) Skoczów (1945-)

Stacja została oddana do użytku wraz z uruchomieniem linii 190 w roku 1888.

Wybudowano tu ceglany budynek o architekturze charakterystycznej również dla pozostałych dworców Kolei Miast Śląskich. Wewnątrz prócz poczekalni i kas biletowych umieszczono także restaurację. Na stacji znajdował się również żuraw wodny i wieża ciśnień służące nawadnianiu parowozów.

Okres międzywojenny

Rozbudowa miała miejsce podczas konstrukcji linii 157 ze Skoczowa do Chybia, którą ukończono 14 maja 1927. Zmodernizowano wówczas stację, dobudowano tory ładunkowe oraz rampę i od tej pory stała się ona węzłową.

W czasie II wojny światowej wojska niemieckie zniszczyły wieżę ciśnień, która została odbudowana w okresie powojennym (obecnie zdewastowana). Do czasu jej odbudowy parowozy nawadniane były wodą z rzeki Wisły w okolicy mostu kolejowego.

Po roku 1945

Na stacji ma swój początek wybudowana w latach 70. XX wieku bocznica odlewni Teksid, dla której pracowników w roku 1968 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych wybudowało przejście nadziemne nad torami (po latach wyłączenia z eksploatacji rozebrane ostatecznie w listopadzie 2016 roku).
Na potrzeby budowy osiedla bloków mieszkaniowych na Górnym Borze w latach 70. XX wieku wybudowano także bocznicę do betoniarni (obecnie nie istnieje).

Po roku 1989 i dziś

Stacja posiada cztery tory główne i kilka bocznych oraz dwa tory ładunkowe przy placu i rampie zakończone kozłami oporowymi. Ruch pociągów prowadzony jest przez trzy nastawnie: dysponującą Sko (schemat jej pulpitu kostkowego) oraz wykonawcze Sko1 i Sko2, które posiadają urządzenia kluczowe z sygnalizacją świetlną, a jedynie rozjazdy w okręgu dysponującym wyposażono w napędy elektryczne.

Obsługę podróżnych zapewniają trzy niskie perony zbudowane z betonowych płyt (w tym dwa wyspowe). Kasa biletowa została zlikwidowana 28 października 2009 roku, zamknięto także poczekalnię i od tego czasu pozbawiony nadzoru budynek jest systematycznie dewastowany.

Za stacją (w kierunku na Bielsko) most kolejowy na rzece Wiśle o długości 85,90 metra i szerokości 6,20 metra. Istniejąca dziś konstrukcja pochodzi z roku 1953.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Łazek - 713 m n.p.m. ( 2,45 h) i Równicę - 885 m n.p.m. ( 3,30 h).

Położona jest na wysokości 295 m n.p.m.

Schemat stacji

Tablica przyjazdów

Tablica odjazdów

Na mapie ↴


Zapowiedzi: Do Bielska-Białej 1
Zapowiedzi: Do Bielska-Białej 2
Zapowiedzi: „Wisełka”
Zapowiedzi: „Skrzyczne”

Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


km
22
186
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony