Skoczów
stacja
Stacja węzłowa dla linii: linia 157 | linia 190Skotschau (1888-1921) Skoczów (1921-1939) Skotschau (1939-1945) Skoczów (1945-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 9 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku (wersja do druku)

Stacja została oddana do użytku wraz z uruchomieniem linii 190 1 czerwca 1888 roku.

Wybudowano tu ceglany budynek o standaryzowanej architekturze charakterystycznej również dla pozostałych dworców Kolei Miast Śląskich autorstwa architekta Antona Dachlera. Wewnątrz prócz poczekalni i kas biletowych umieszczono także restaurację oraz mieszkanie zawiadowcy na piętrze. Na stacji znajdował się również żuraw wodny i wieża ciśnień służące nawadnianiu parowozów.

Okres międzywojenny

Rozbudowa miała miejsce podczas konstrukcji linii 157 ze Skoczowa do Chybia, którą ukończono 14 maja 1927. Zmodernizowano wówczas stację, dobudowano tory ładunkowe oraz rampę i od tej pory stała się ona węzłową. Planowano również budowę nowego dworca osobowego, jednak wybuch wielkiego kryzysu udaremnił te plany.

Na przełomie lat 20. i 30. do stacji doprowadzono kolejkę wąskotorową tartaku Glesingera w Harbutowicach, którą transportowano produkty tartaku przeładowywane następnie na wagony normalnotorowe.

W czasie II wojny światowej wojska niemieckie zniszczyły wieżę ciśnień, która została odbudowana w okresie powojennym (obecnie zdewastowana). Do czasu jej odbudowy parowozy nawadniane były wodą z rzeki Wisły w okolicy mostu kolejowego.

Po roku 1945

Na stacji ma swój początek wybudowana w latach 70. XX wieku bocznica odlewni żeliwa, dla której pracowników w roku 1968 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych wybudowało przejście nadziemne nad torami (po latach wyłączenia z eksploatacji rozebrane ostatecznie w listopadzie 2016 roku).

W okresie elektryfikacji linii w latach 70. wybudowano również wąskie (szerokości 2 metrów) perony z płyt betonowych (pierwszy o długości 155 metrów oraz wyspowe drugi o długości 181 i trzeci o długości 150 metrów).

Na potrzeby budowy osiedla bloków mieszkaniowych na Górnym Borze w latach 70. XX wieku wybudowano bocznicę do betoniarni (obecnie nie istnieje).

Po roku 1989 i dziś

Stacja do przeprowadzonej w latach 2020-2021 przebudowy posiadała cztery zelektryfikowane tory główne (zasadniczy i trzy dodatkowe) i trzy nieelektryfikowane tory ogólno-ładunkowe przy placu i rampie (dwa zakończone kozłami oporowymi), a ruch pociągów prowadzony był przez trzy nastawnie: dysponującą „Sko” (schemat jej pulpitu kostkowego) oraz wykonawcze „Sko1” i „Sko2”, które posiadały urządzenia kluczowe z sygnalizacją świetlną, a jedynie rozjazdy w okręgu dysponującym wyposażono w napędy elektryczne.

Kasa biletowa została zlikwidowana 28 października 2009 roku, zamknięto także poczekalnię i od tego czasu pozbawiony nadzoru budynek jest systematycznie dewastowany. W lutym 2021 roku zdemontowano neon z nazwą stacji umieszczony na zadaszeniu wiaty dworcowej (jeden z ostatnich w regionie), który następnie złomowano. Miasto Skoczów nie jest zainteresowane przejęciem będącego w coraz gorszym stanie technicznym budynku dworca.

W ramach rewitalizacji linii kolejowych w latach 2020 - 2021 na skoczowskiej stacji pozostały trzy tory przelotowe (nr 1, 2 i 4), a peron przydworcowy oraz drugi (wyspowy) zostały poszerzone oraz podwyższone do 0,76 metra wysokości (każdy z nich ma 200 metrów długości). W ramach tej inwestycji na stacji powstało również lokalne centrum sterowania ruchem (LCS) sterujące urządzeniami SRK oraz zaporami na przejazdach kolejowych od rejonu stacji Pierściec do stacji Wisła Uzdrowisko (uruchomione na początku września 2021 roku). Zlikwidowano w związku z tym wszystkie dotychczasowe nastawnie (jedna dysponująca w 2021 roku i dwie wykonawcze w 2020 roku). Przy budynku dworcowym zbudowano także w 2020 roku 10 stanowisk parkingowych dla rowerów. Ogólnodostępny bezpłatny parking dla samochodów osobowych znajduje się przy budynku dworca. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się około 300 metrów na północ od dworca kolejowego („Skoczów Górny Bór”) i oferuje on kursy m.in. do Bielska-Białej czy Brennej.

Po rewitalizacji szlaku Goleszów - Cieszyn od 4 września 2022 roku uruchamiane są przez tą stację połączenia kolejowe obsługiwane trakcją elektryczną do Cieszyna, natomiast do Wisły Głębce od 11 grudnia 2022 roku. Od tego czasu, oprócz dotychczasowych relacji pociągów do Katowic, Gliwic oraz Częstochowy, zostały uruchomione połączenia do Ustronia, Wisły oraz Warszawy.

W obrębie stacji (w kierunku na Bielsko-Białą i Pierściec) znajduje się blachownicowy czteroprzęsłowy most kolejowy na rzece Wiśle o długości 85,9 metra i szerokości 6,2 metra. Istniejąca dziś konstrukcja pochodzi z roku 1953, a zastąpiła wyprodukowaną w roku 1888 w Zakładzie Budowy Mostów przy Arcyksiążęcej Fabryce Budowy Maszyn w Ustroniu budowlę wysadzoną we wrześniu 1939 roku przez wycofujące się wojska polskie. Został on wyremontowany w 2020 roku.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Łazek - 713 m n.p.m. ( 2,45 h) i Równicę - 885 m n.p.m. ( 3,30 h).

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w latach 2017-2019 wynosiła 300 - 499 osób, w roku 2020 20 - 49 osób, w roku 2021 150 - 199 osób, w roku 2022 200 - 299 osób, a w roku 2023 500 - 699 osób.

Położona jest na wysokości 295 m n.p.m.

Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 24 czerwca 2023 do 2 września 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 3 września 2023 do 11 listopada 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 12 listopada do 9 grudnia 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 10 grudnia 2023 do 9 marca 2024 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 10 marca 2024 do 9 czerwca 2024 roku

Schemat stacji (stan na wrzesień 2007)

Na mapie ↴


Zapowiedzi:
Pociąg osobowy do Bielska-Białej 1
Pociąg osobowy do Bielska-Białej 2
Pociąg osobowy „Wisełka” do Częstochowy
Pociąg pospieszny „Skrzyczne” do Głębiec

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


Zaktualizowano 6 lipca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-