Skoczów
stacja
Czynny automat biletowyStacja węzłowa dla linii: linia 157 | linia 190Skotschau (1888-1921) Skoczów (1921-1939) Skotschau (1939-1945) Skoczów (1945-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Stacja została oddana do użytku wraz z uruchomieniem linii 190 1 czerwca 1888 roku.

Wybudowano tu ceglany budynek o standaryzowanej architekturze charakterystycznej również dla pozostałych dworców Kolei Miast Śląskich autorstwa architekta Antona Dachlera. Wewnątrz prócz poczekalni i kas biletowych umieszczono także restaurację oraz mieszkanie zawiadowcy na piętrze. Na stacji znajdował się również żuraw wodny i wieża ciśnień służące nawadnianiu parowozów.

Okres międzywojenny

Rozbudowa miała miejsce podczas konstrukcji linii 157 ze Skoczowa do Chybia, którą ukończono 14 maja 1927. Zmodernizowano wówczas stację, dobudowano tory ładunkowe oraz rampę i od tej pory stała się ona węzłową. Planowano również budowę nowego dworca osobowego, jednak wybuch wielkiego kryzysu udaremnił te plany.

Na przełomie lat 20. i 30. do stacji doprowadzono kolejkę wąskotorową tartaku Glesingera w Harbutowicach, którą transportowano produkty tartaku przeładowywane następnie na wagony normalnotorowe.

W czasie II wojny światowej wojska niemieckie zniszczyły wieżę ciśnień, która została odbudowana w okresie powojennym (obecnie zdewastowana). Do czasu jej odbudowy parowozy nawadniane były wodą z rzeki Wisły w okolicy mostu kolejowego.

Po roku 1945

Na stacji ma swój początek wybudowana w latach 70. XX wieku bocznica odlewni żeliwa, dla której pracowników w roku 1968 Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych wybudowało przejście nadziemne nad torami (po latach wyłączenia z eksploatacji rozebrane ostatecznie w listopadzie 2016 roku).

W okresie elektryfikacji linii w latach 70. wybudowano również wąskie (szerokości 2 metrów) perony z płyt betonowych (pierwszy o długości 155 metrów oraz wyspowe drugi o długości 181 i trzeci o długości 150 metrów).

Na potrzeby budowy osiedla bloków mieszkaniowych na Górnym Borze w latach 70. XX wieku wybudowano bocznicę do betoniarni (obecnie nie istnieje).

Po roku 1989 i dziś

Stacja posiada cztery zelektryfikowane tory główne (zasadniczy i trzy dodatkowe) i trzy nieelektryfikowane tory ogólno-ładunkowe przy placu i rampie (dwa zakończone kozłami oporowymi). Ruch pociągów prowadzony jest przez trzy nastawnie: dysponującą „Sko” (schemat jej pulpitu kostkowego) oraz wykonawcze „Sko1” i „Sko2”, które posiadają urządzenia kluczowe z sygnalizacją świetlną, a jedynie rozjazdy w okręgu dysponującym wyposażono w napędy elektryczne.

Kasa biletowa została zlikwidowana 28 października 2009 roku, zamknięto także poczekalnię i od tego czasu pozbawiony nadzoru budynek jest systematycznie dewastowany.

W ramach rewitalizacji linii kolejowych planowanej na lata 2019 - 2021 na skoczowskiej stacji pozostaną trzy tory przelotowe (nr 1, 2 i 4), a peron przydworcowy oraz drugi (wyspowy) zostaną poszerzone oraz podwyższone do 0,76 metra wysokości. W ramach tej inwestycji na stacji powstanie lokalne centrum sterowania ruchem (LCS) sterujące urządzeniami SRK oraz zaporami na przejazdach kolejowych od rejonu stacji Pierściec do stacji Wisła Uzdrowisko. Zostaną zlikwidowane w związku z tym wszystkie nastawnie (jedna dysponująca i dwie wykonawcze).

Za stacją (w kierunku na Bielsko) znajduje się most kolejowy na rzece Wiśle o długości 85,9 metra i szerokości 6,2 metra. Istniejąca dziś konstrukcja pochodzi z roku 1953, a zastąpiła wyprodukowaną w roku 1888 w Zakładzie Budowy Mostów przy Arcyksiążęcej Fabryce Budowy Maszyn w Ustroniu budowlę wysadzoną we wrześniu 1939 roku przez wycofujące się wojska polskie.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Łazek - 713 m n.p.m. ( 2,45 h) i Równicę - 885 m n.p.m. ( 3,30 h).

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w 2017 roku wynosiła 300 - 499 osób.

Położona jest na wysokości 295 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na wrzesień 2007)

Na mapie ↴


Zapowiedzi:
Pociąg osobowy do Bielska-Białej 1
Pociąg osobowy do Bielska-Białej 2
Pociąg osobowy „Wisełka” do Częstochowy
Pociąg pospieszny „Skrzyczne” do Głębiec

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-