Pogórze
stacjaPogorsch (1888-1921) Pogórz (1921-1937) Pogórze (1937-1939) Pogorsch (1939-1945) Pogórze (1945-)

Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskim 10 stycznia 2009 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Ta urokliwa stacja położona praktycznie w leśnym otoczeniu otwarta została w roku 1888. Udostępniono wówczas podróżnym murowany budynek dworcowy mieszczący ogrzewaną poczekalnię, kasę biletową oraz mieszkanie dla obsługi stacji.

Posiada wybudowany w okresie elektryfikacji linii w roku 1983 leżący na łuku wyspowy niski peron o długości 165 metrów z dwiema krawędziami peronowymi z nawierzchnią bitumiczną, a na peronie dwie wiaty przystankowe. W obrębie stacji znajdują się trzy tory główne - wszystkie zelektryfikowane, choć do zawieszenia przewozów używane były dwa (w razie mijanki), a trzeci zarastała trawa. Znajdują się tu semafory świetlne oraz (ze względu na łuk) semafory powtarzające. Z uwagi na posiadanie trzeciego toru (głównego dodatkowego) stacja służyła niegdyś jako „nocleg” dla składów kursujących ze Skoczowa do Pawłowic czy Cieszyna, a mocno podupadła od kiedy zamarł ruch towarowy pomiędzy Bielskiem a Skoczowem (niegdyś sporo było tutaj krzyżowań pociągów osobowych i towarowych). Do stacji wiodły drogi dla pieszych (wraz ze schodami) od strony Pogórza, bądź Kowali.

Budynek dworcowy (zlokalizowany przy ulicy Dworcowej 23) po zawieszeniu przewozów w całości został zaadaptowany do celów mieszkalnych, a w późniejszym okresie został opuszczony. Dobudowana do niego jest nastawnia, w której urzędował dyżurny ruchu, m.in. zapowiadający pociągi i zamykający rogatki na pobliskim przejeździe. W roku 2011 zarządca infrastruktury kolejowej zwrócił się do gminy Skoczów z propozycją zbycia na jej rzecz nieruchomości, jednakże gmina nie była nią zainteresowana. W roku 2021 zawalił się dach budynku dworcowego.

Z uwagi na planowaną budowę nowego przystanku Pogórze w centrum wsi planowana jest likwidacja (wraz z ewentualną odbudową jako mijanka techniczna bez peronów w prawie opcji tej inwestycji) stacji w dotychczasowym miejscu w ramach projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)”.

Położona jest na wysokości 295 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na czerwiec 2007)

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 25 maja 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-