Pogórze
stacjaPogorsch (1888-1921) Pogórz (1921-1937) Pogórze (1937-1939) Pogorsch (1939-1945) Pogórze (1945-)

Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskim 10 stycznia 2009 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Ta urokliwa stacja położona praktycznie w leśnym otoczeniu otwarta została w roku 1888. Udostępniono wówczas podróżnym murowany budynek dworcowy mieszczący ogrzewaną poczekalnię, kasę biletową oraz mieszkanie dla obsługi stacji, a obok murowane szalety. W późniejszym okresie dobudowano również ceglany budynek mieszkalny oraz nastawnię.

W okresie elektryfikacji linii w roku 1983 wybudowano leżący na łuku wyspowy niski peron o długości 165 metrów z dwiema krawędziami peronowymi z nawierzchnią bitumiczną, a na peronie dwie wiaty przystankowe. W obrębie stacji znajdują się trzy tory główne - wszystkie zelektryfikowane, choć w okresie poprzedzającym zawieszenie przewozów używane były dwa (w razie mijanki), a trzeci zarastała trawa. Znajdują się tu semafory świetlne oraz (ze względu na łuk) semafory powtarzające. Z uwagi na istnienie trzeciego toru (głównego dodatkowego) stacja służyła niegdyś jako „nocleg” dla składów kursujących ze Skoczowa do Pawłowic czy Cieszyna, a mocno podupadła od kiedy zamarł ruch towarowy pomiędzy Bielskiem a Skoczowem (niegdyś sporo było tutaj krzyżowań pociągów osobowych i towarowych). Do stacji wiodły drogi dla pieszych (wraz ze schodami) od strony Pogórza, bądź Kowali.

W położonej obok budynku dworcowego nastawni pracował dyżurny ruchu, m.in. zapowiadający pociągi i zamykający rogatki na pobliskim przejeździe.

Budynek dworcowy (zlokalizowany przy ulicy Dworcowej 23) po zawieszeniu przewozów został zaadaptowany do celów mieszkalnych, a po wyprowadzce najemców rozpoczęła się jego dewastacja, która dotknęła również nastawnię i budynki towarzyszące. W roku 2011 zarządca infrastruktury kolejowej zwrócił się do gminy Skoczów z propozycją zbycia na jej rzecz nieruchomości, jednakże gmina nie była nią zainteresowana. W roku 2021 zawalił się dach budynku dworcowego. Zarządca zabezpiecza obiekty tylko w sposób doraźny, zatem nadal podlegają one degradacji.

Z uwagi na planowaną budowę nowego przystanku Pogórze w centrum wsi w ramach projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)” planowana jest całkowita likwidacja stacji lub przekształcenie jej w mijankę techniczną bez peronów.

Położona jest na wysokości 295 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na czerwiec 2007)

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 30 marca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-