RELACJE, POŁĄCZENIA

Kampania promocyjna portalu „Koleje Śląska Cieszyńskiego” połączeń ze Skoczowa do Cieszyna (wrzesień - listopad 2022) Błażej Forjasz

Oczekując prawie 13 lat na powrót kolei z Goleszowa do Cieszyna nabyliśmy m.in. doświadczenie w temacie marketingu i promocji (np. ze spółki Koleje Dolnośląskie S.A). Wykorzystaliśmy to przy okazji promocji reaktywowanych połączeń kolejowych ze Skoczowa do Cieszyna.

Komunalna spółka kolejowa (Koleje Śląskie sp. z o.o.) nie zaplanowała żadnych działań promocyjnych i marketingowych przy okazji tego wydarzenia. Mimo znacznej konkurencji innych środków transportu nie przygotowała również żadnych promocji taryfowych. Wobec tego stanu rzeczy skupiliśmy na 3 relacjach z Cieszyna, w których transport kolejowy ma szansę szybko zachęcić różne grupy społeczne ze Śląska Cieszyńskiego do przejazdów pociągami ze względów na czas przejazdu, cenę za przejazd oraz komfort podróży:

- Cieszyn - Goleszów,
- Cieszyn - Chybie Mnich,
- Cieszyn - Katowice.

Po znalezieniu studia graficznego zostały opracowane promocyjne plakaty na powyższych trasach. Zależało nam na projekcie przyciągającym wzrok, ale bez natłoku informacji na nim. Następnie uzgodniliśmy warunki umieszczenia reklam:

- w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (nakład kilkanaście tysięcy egzemplarzy),
- na tablicach, słupach oraz „Citylight” w Cieszynie (jego centrum, w miejscach przemieszczania dużej ilości osób oraz w dzielnicach dobrze skomunikowanych z centrum miasta i zintegrowanym dworcem autobusowo - kolejowym,
- w autobusach ZGK Cieszyn jako reklama obustronna (dzienne zapotrzebowanie w dni robocze to kilkanaście autobusów kursujących po mieście oraz najbliższym rejonie),
- na kampusie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji).

Wydrukowano i rozwieszono kilkaset plakatów formatu A3 promujących połączenia do Cieszyna (powieszone w Cieszynie oraz na tablicach ogłoszeniowych gminy Goleszów i Chybie), umieszczono je w wersji elektronicznej na naszym profilu na portalu Facebook (kilkadziesiąt tysięcy odbiorców na emisję każdej reklamy) oraz na naszej stronie głównej.

W większości pozytywne reakcje mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na tą kampanię reklamową oraz stale zwiększające się zapełnienie w pociągach między Skoczowem a Cieszynem to najlepszy efekt naszych działań! Potencjalni pasażerowie byli miło zaskoczeni faktem przywrócenia ruchu pociągów, promocją połączeń kolejowych oraz cenami biletów za przejazd.

Byliśmy także chętnie cytowani przez lokalną prasę oraz miejscowe portale. Wymienić należy „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, portal „Beskidzka24.pl” portal „Ox.pl”, portal „Vifi.pl”, portal „Infobeskidy.pl”, serwis „Cieszyn.naszemiasto.pl” oraz stronę internetową Uniwersytetu Śląskiego.

Kampania została sfinansowana z naszych środków finansowych. Dziękujemy osobom oraz instytucjom zaangażowanym i pomocnym w tym temacie: Arturowi, Bartkowi, bratu, Damianowi, siostrze, Maciejowi, Tomaszowi, p. Marcie z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Łukaszowi z firmy „Spider Design”, Miejskiemu Zarządowi Dróg w Cieszynie, p. Michałowi z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, p. Jackowi z kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz drukarni „Colet”.

Opublikowano 13 listopada 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony