RELACJE, POŁĄCZENIA

Nasza kampania promocyjna dotycząca rozwoju połączeń kolejowych między Cieszynem a Skoczowem (sierpień 2023 - luty 2024) Błażej Forjasz

W związku z ze znaczną poprawą oferty przewozowej na linii Cieszyn - Skoczów od 3 września 2023 roku po raz kolejny podjęliśmy się promocji połączeń kolejowych na tym odcinku.

Dzięki doświadczeniu nabytym we wcześniejszych akcjach promocyjnych przygotowaliśmy plakaty reklamowe (formatu A3 oraz A2), reklamy w prasie (tygodnik „Głos Ziemi Cieszyńskiej” - 3 emisje na przełomie sierpnia i września 2023 roku) oraz na portalu społecznościowym naszego portalu (Facebook). Autorem plakatu jest studio graficzne Spider Design na podstawie zdjęcia Błażeja Forjasza z 2023 roku, a zostały one wydrukowane w drukarni Colet.

Plakaty w ilości kilkuset sztuk zostały rozwieszone w autobusach ZGK Cieszyn, w szkołach, na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, na licznych tablicach ogłoszeń oraz sklepach na terenie miast oraz miejscowości Śląska Cieszyńskiego, przez który przebiega linia kolejowa nr 190.

Efektem tej kampanii jest dalszy wzrost liczby podróżnych korzystających z transportu kolejowego w dni robocze oraz nauki szkolnej między Goleszowem a Cieszynem z ok. 400 osób dziennie (stan na maj 2023 roku) do ok. 700 osób dziennie (stan na marzec 2024 roku).

Kampania została sfinansowana z naszych funduszy.

Postscriptum. Dzięki stałemu wzrostowi zapełnienia składów pociągów do Cieszyna oraz Wisły od 27 kwietnia do 1 września 2024 z uwagi na prognozowany wysoki popyt na linii do Wisły Głębiec zostaną uruchomione dodatkowe połączenia przyspieszone kursujące przede wszystkim w weekendy oraz święta:

Sprinter „Równica”, Katowice odjazd 07:14 - Wisła Głębce przyjazd 09:24
Sprinter „Równica”, Wisła Głębce odjazd 19:34 - Katowice przyjazd 21:19 (skomunikowany w Goleszowie z połączeniem do Cieszyna)
Sprinter „Stożek”, Wisła Głębce odjazd 09:42 - Rybnik przyjazd 11:08 (przez Strumień, Żory)
Sprinter „Stożek”, Rybnik odjazd 11:54 - Wisła Głębce przyjazd 13:21 (przez Żory, Strumień)
Natomiast od 8 grudnia 2024 roku planowane jest dalsze zwiększenie oferty kolejowej na liniach z Cieszyna - zarówno w kierunku Zebrzydowic, jak i Goleszowa.

Zobacz także:

Kampania reklamowa naszego portalu (połączenia do Cieszyna) z 2022 roku
Kampania reklamowa naszego portalu (połączenia do Ustronia oraz Wisły) z przełomu 2022 i 2023 roku

Dziękujemy za pomoc w realizacji Bartłomiejowi, p. Marcie z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, pracownikom szkół, Uniwersytetu Śląskiego, Zarządowi Dróg Miejskich w Cieszynie, Urzędowi Gminy Goleszów, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie oraz Miejskiemu Zarządowi Dróg w Skoczowie.

Opublikowano 23 marca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony