Chybie
stacja
Brak kas biletowych lub kasy nieczynneStacja węzłowa dla linii: linia 93 | linia 157Chybi (1855-1922) Chybie (1922-)

Okres Austro-Węgier

Stacja uruchomiona została na przełomie roku 1855 i 1856 jako jedna z wielu na C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, z tego okresu pochodzi też istniejący do dziś budynek. Budowa kolei umożliwiła rozwój Chybia, a dogodne położenie spowodowało podjęcie przez Komorę Cieszyńską decyzji o budowie w okolicach stacji cukrowni, która ostatecznie uruchomiona została w roku 1884 (na jej potrzeby wybudowano bocznicę, a także wąskotorową kolej buraczaną przebiegającą m.in. przez Zaborze do Drogomyśla). W międzyczasie ruch na nowej kolei był już tak wielki, że w roku 1880 niezbędne okazało się uruchomienie drugiego toru, a także przebudowa układu torów na samej stacji.

12 lutego 1911 roku oddano do użytku Kolej Lokalną Chybie - Strumień o prześwicie torów 760 mm, która łączyła centrum Strumienia ze stacją w Chybiu. Przed samym budynkiem stacyjnym wybudowano pętlę oraz odgałęzienie biegnące pod rampę przeładunkową na kolej normalnotorową.

Okres międzywojenny

W odrodzonej II Rzeczypospolitej stacja nadal miała duże znaczenie dla ruchu kolejowego, a nowe granice ustanowione w roku 1920 wymusiły na władzach budowę nowych odcinków spajających podzielone nimi linie kolejowe. 1 października 1924 roku została oddana do użytku dla ruchu towarowego, a 15 marca 1925 dla pasażerskiego normalnotorowa linia z Pawłowic Śląskich do Chybia przez Strumień, co spowodowało upadek wąskotorowej Kolei Lokalnej i szybki jej demontaż. 14 maja 1927 roku oddano natomiast do użytku odcinek Chybie - Skoczów, stanowiący przedłużenie linii z Pawłowic. Tym samym stacja Chybie stała się węzłową dla linii 93 i 157.

Po roku 1945

Podczas przeprowadzanych w okresie PRLu elektryfikacji linii 93 (zakończona 29 kwietnia 1964) i 157 (lata 1973-1974) modernizowano stację, przebudowano także jej układ torowy.

Po roku 1989 i dziś

Stacja posiada siedem zelektryfikowanych torów głównych (oraz tory postojowe i tor handlowy), budynek dworcowy mieszczący m.in. poczekalnię oraz dwa niskie perony wyspowe z blaszanymi wiatami do których prowadzi przejście nadziemne. Kasy biletowe zostały zamknięte na początku roku 2010.

Stacja węzłowa dla linii 157 i 93.

Położona jest na wysokości 262 m n.p.m.

Tablica przyjazdów

Tablica odjazdów

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
60
772
W górę strony