Ustroń Brzegi
przystanek osobowyObiekt nieczynny w ruchu pasażerskim Przystanek planowany do budowy

Plany budowy przystanku kolejowego w tej lokalizacji powstały już pod koniec lat 80. XX wieku, a w latach 90. miał on zostać zrealizowany jako przystanek osobowy Ustroń Poniwiec. Wykonano jednak jedynie prace ziemne (nasyp), a sam przystanek nigdy nie został oddany do użytku.

Idea jego budowy odżyła ponownie m.in. ze względu na plany władz miasta Ustronia dotyczące przeniesienia części ruchu turystycznego w rejon dzielnicy Brzegi (budowa wypożyczalni rowerów, obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz plaży wzdłuż rzeki Wisły od strony centrum miasta do mostu przy ul. Armii Krajowej). Prace nad poszerzeniem nadwiślańskiego deptaku wraz z plantowaniem roślinności nad rzeką oraz budową stref odpoczynkowych zostały wykonane w 2020 roku.

Przystanek ten został zaproponowany do budowy przez osoby działające wokół portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego w ramach działania Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce”. Został on zaakceptowany przez inwestora i będzie realizowany w ramach tej inwestycji w 2021 roku. Jego otwarcie planowane jest w grudniu 2021 roku.

Planowany do budowy peron przystanku będzie miał długość 150 metrów, szerokość 4 metrów oraz wysokość nad 0,76 metra główkę szyny. Na peronie zostanie zamontowana wiata oraz ławki, natomiast przy wejściu zabudowane zostaną zapięcia do rowerów. Miejsca parkingowe dla samochodów będą się znajdowały na istniejącym parkingu położonym za przyszłym peronem tego przystanku w kierunku wschodnim. W 2020 roku w oficjalnych dokumentach spółki PKP PLK S.A. pojawiła się jego nazwa Ustroń Brzegi.

Przy planowanym przystanku przebiega szlak turystyczny na Czantorię Wielką przez Poniwiec - 995 m n.p.m. ( ok. 2,20 h).

Będzie się znajdować na wysokości 368 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-