Goleszów Równia
przystanek osobowyObiekt nieczynny w ruchu pasażerskim Przystanek planowany do budowy - nigdy nie wybudowany

W okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej pracownicy cementowni w Goleszowie z powodu braku taboru kolei państwowej uruchomili m.in. na odcinku Ustroń - Goleszów połączenia osobowe wykonywane własnym parowozem i węglarkami przystosowanymi do transportu osób. Pociągi te zatrzymywały się na improwizowanym przystanku w przysiółku Równia, jednakże bliższa jego lokalizacja jest nieznana.

W związku z rozbudową przysiółka Równia na pograniczu Goleszowa i Cisownicy oraz niedalekich Kozakowic zabudową jednorodzinną w latach 80. XX wieku rozpoczęły się starania o budowę w okolicach obecnej północnej części ul. Osiedlowej i Przelotowej przystanku kolejowego. Dzięki ówczesnej znaczącej ofercie, frekwencji w pociągach na linii kolejowej nr 191 oraz małemu poziomowi motoryzacji indywidualnej przystanek ten miałby szansę bytu.

W roku 1985 rozpoczęły się prace pomiarowe i ziemne przy planowanym do budowy przystanku kolejowym w okolicy Kozakowic i przysiółka Goleszowa - Równi. Przewidywany do budowy przystanek miał być położony w km 3,4 linii kolejowej 191 po północnej stronie torów.

Główną przyczyną niezrealizowania tej inwestycji były najprawdopodobniej kwestie finansowe oraz organizacyjne związane z kryzysem gospodarczym lat 80. zeszłego wieku.

Przystanek ten był planowany do budowy na wysokości 357 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-