Wisła Głębce
stacjaGłębce (1933-1937) Wisła Głębce (1937-1939) Weichsel Glembce (1939-1943) Weichsel Glebce (1943-1945) Wisła Głębce (1945-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 9 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku (wersja do druku)

Otwarta 11 września 1933 roku stacja jest dziś krańcową dla całej linii 191. W planach tuż za nią miał zostać wybudowany tunel, a linia miała wieść dalej przez Istebną i Koniaków do Zwardonia. Na stacji wybudowano murowany budynek dworcowy z poczekalnią i kasami (nieczynne od lutego 2010 roku). Na piętrze ulokowano mieszkanie zawiadowcy stacji, od strony peronów budynek wyposażono w wiatę poczekalni. Obok dworca zlokalizowano również magazyn stacyjny z rampą.

Stacja posiada trzy niskie perony o długości 189 metrów, w tym jeden wyspowy oraz cztery tory główne, z których dwa są torami czołowymi, zaś dwa kolejne łączą się od strony południowej i tworzą dosyć długi tor wyciągowy (w planach miał on stanowić przedłużenie linii do Zwardonia). Od strony Goleszowa znajdują się dwa krótkie tory - odstawczy oraz pełniący funkcję żeberka ochronnego. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię WG, która posiada urządzenia kluczowe z sygnalizacją świetlną.

W roku 2013 w ramach Śląskiej Grupy TT stworzono makietę stacji w skali 1:120.

W roku 2015 przeprowadzono remont elewacji i wymianę stolarki okiennej dworca (nie otwarto jednak ponownie wnętrza poczekalni).

W sprawie zamkniętej (i niebędnej szczególnie w okresie zimowym) poczekalni dworcowej portal Koleje Śląska Cieszyńskiego interweniował w PKP S.A. w roku 2020 otrzymując informacje, że: "Dworzec w Wiśle Głębce ma status dworca nieczynnego, w związku z czym budynek nie pełni funkcji związanych z obsługą podróżnych. Do zamknięcia dworca w 2010 r. przyczyniła się rezygnacja przewoźników kolejowych z najmu powierzchni ogólnodostępnych. Obecnie uruchomienie poczekalni wiązałoby się z poniesieniem dużych kosztów związanych z jej utrzymaniem, w tym dostosowaniem do odpowiednich standardów sanitarnych.
Należy podkreślić, że stacja Wisła Głębce jest stacją końcową, położoną na obrzeżach miasta, a największa wymiana pasażerów, w tym również turystów, odbywa się na stacji Wisła Uzdrowisko. Dotychczas PKP nie otrzymywały zgłoszeń ze strony podróżnych i władz miasta Wisły dotyczących otwarcia poczekalni i ponownego udostępnienia jej dla pasażerów.
Mając na uwadze opinie pasażerów, o których wspomniał Pan w przesłanej wiadomości, oraz prowadzoną obecnie modernizację linii kolejowej do Wisły, PKP wystąpią do Urzędu Miasta Wisła z propozycją rozważenia możliwości przejęcia i utrzymywania poczekalni, poprzez ponoszenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej i utrzymania czystości.
"

W latach 2017 -2019 z powodu zachorowań wycięto większość otaczających tą stację drzew (głównie świerków), które wcześniej stanowiły o jej wyjątkowym klimacie.

Obecnie potoki pasażerskie tej stacji są generowane przez okoliczne zabudowania oraz ruch turystyczny w otaczające szczyty oraz do okolicznych wyciągów narciarskich. Na stację docierają także podróżni z miejscowości, gdzie szlak kolejowy miał kiedyś przebiegać - z Kubalonki, Istebnej, czy Koniakowa.

Przed stacją znajduje się położony na lewym łuku i wniesieniu 23‰ siedmioprzęsłowy sklepiony żelbetowy most kolejowy nad doliną potoku Łabajów o maksymalnej wysokości 24,5 metra i długości 106,25 metrów. Wybudowany został według projektu inż. Stanisława Saskiego i Tadeusza Mejera w latach 1931-1933 przez firmę Ksawerego Goryanowicza pod nadzorem wybitnego fachowca z dziedziny konstrukcji żelbetowych Jana Gustawa Grycza, a budowa prowadzona przez kierownika robót inż. Karola Grelowskiego. Został on uroczyście otwarty wraz z odcinkiem Wisła - Głębce m.in. przez ówczesnego wojewodę śląskiego Michała Grażyńskiego. Wyremontowano go w 2021 roku (bez sieci trakcyjnej): prace objęły m.in. piaskowanie, prace malarskie, uzupełnienie ubytków, naprawę odwodnienia i barierek ochronnych oraz przebudowę nawierzchni torowej (na tor bezstykowy ułożony na podkładach strunobetonowych typu PS94 położony na podsypce tłuczniowej).

W ramach rewitalizacji linii wykonanej w latach 2019 - 2022 wyremontowano istniejący układ torowy wraz z rozjazdami oraz peronami nr 1 i 2. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych spółki PKP PLK S.A. Pozostało tu również stanowisko dyżurnego ruchu oraz ręczne sterowanie rozjazdami. Blokada liniowa na szlaku do Wisły Uzdrowiska jest podłączona do sterowania w lokalnym centrum sterowania ruchem (LCS) w Skoczowie.

Od 11 grudnia 2022 roku, kiedy to przywrócono ruch kolejowy na linii, kończą i rozpoczynają tu bieg pociągi do Ustronia, Skoczowa, Katowic (przez Pszczynę, Tychy), Częstochowy oraz Gliwic (przez Rybnik lub Katowice).

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Stożek Wielki - 979 m n.p.m. przez Mraźnicę ( 2,15 h), przełęcz Szarcula - 765 m n.p.m. przez Kozińce ( 1,30 h) i do Wisły Nowej Osady ( 1 h). Przebiega tędy również szlak umożliwiający dotarcie na Stożek Wielki doliną Łabajowa ( 1,45 h) lub na przełęcz Kubalonka - 761 m n.p.m. ( 1 h).

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w latach 2017-2019 wynosiła 300 - 499 osób, w latach 2020-2021 10 - 19 osób, w roku 2022 50 - 99 osób, a w roku 2023 200 - 299 osób.

Położona jest na wysokości 540 m n.p.m. i jest najwyżej położoną stacją na Śląsku Cieszyńskim.

Schemat stacji (stan na grudzień 2007)

Plakatowy rozkład jazdy od 1 marca 2011 (autor: Witold Peszel)
Plakatowy rozkład jazdy od 1 października 2011 (autor: Witold Peszel)
Plakatowy rozkład jazdy 2011/2012 (autor: Witold Peszel)
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 24 czerwca 2023 do 2 września 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 3 września do 11 listopada 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 12 listopada do 9 grudnia 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 10 grudnia 2023 do 9 marca 2024 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 10 marca 2024 do 9 czerwca 2024 roku

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 6 lipca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-