Odbočka Rychvald
przystanek osobowy
Obiekt czynny wyłącznie w ruchu towarowymObiekt nie istnieje/wyburzonyObiekt węzłowy dla linii: linia 303G | linia 303CSchloss Reichwaldau (1869-1921) Rychvald zámek (1921-1938) Rychwałd Zamek (1938-1939) Reichwaldau Schloß (1939-1945) Rychvald zámek (1945-1967)

Przystanek uruchomiony został w roku 1869 na oddanym wówczas odcinku Kolei Koszycko-Bogumińskiej z Bogumina do Cieszyna. Nazwę swą wziął od pobliskiego renesansowego dworu (wybudowanego w latach 1575-1577 przez Bernarda Barskiego i istniejącego do dziś), zwanego „zamkiem”. Był to jeden z dwóch przystanków we wsi i składał się z pojedynczego peronu oraz niewielkigo ceglanego budynku stacyjnego mieszczącego poczekalnię i kasy biletowe. Obok zlokalizowano przejazd kolejowy (z obecną ulicą Šachetní).

28 maja 1967 roku przystanek został wyłączony z eksploatacji w ruchu pasażerskim, kiedy to przekwalifikowano odcinek, na którym się znajduje w bocznicę towarową. W latach 1988-1990 w okolice dawnego przystanku doprowadzono tor umożliwiający wjazd na łącznicę do kopalni węgla kamiennego Heřmanice w Ostrawie-Hermanicach i dalej do stacji towarowej Ostrava-Hrušov, a w dawnym budynku dworcowym utworzono posterunek odgałęźny Odbočka Rychvald (kopalnię ostatecznie zlikwidowano w roku 1998). Od 18 grudnia 2001 roku posterunek jest obsługiwany zdalnie ze stacji Doubrava (w tym celu zainstalowano system kamer). Wkrótce potem budynek został rozebrany i nie pozostał po nim obecnie ślad.

28 maja 1967 roku zawieszono przewozy pasażerskie, a następnie przystanek rozebrano

Na mapie ↴


Zdjęcie lotnicze z roku 2003 - widoczny istniejący jeszcze wówczas budynek

Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-