Třinec centrum (Trzyniec Centrum)
przystanek osobowyTřinec centrum (Trzyniec Centrum) (2013-)

Tablica przyjazdów | Bieżące przyjazdy | Tablica odjazdów | Bieżące odjazdy

Plany budowy stacji bądź przystanku kolejowego w dzielnicy Trzyńca - Łyżbicach (Lyžbice) sięgają roku 2001. Powodem decyzji o podjęciu budowy było oddalenie głównej stacji w mieście od dzielnic mieszkalnych (stacja Třinec znajduje się właściwie na terenie huty, a rozrastający się zakład spowodował stopniowe oddalanie się terenów mieszkalnych od dawnego centrum). Obecnie na osiedlach z wielkiej płyty na Terasie i w Łyżbicach mieszka ok. 41% mieszkańców miasta, a żeby skorzystać z transportu kolejowego musieli oni dojeżdżać autobusem do trzynieckiej stacji w pobliżu huty.

Rozważano różne lokalizacje: w okolicy ulicy Žižkova, przejazdu kolejowego w okolicy urzędu miejskiego, przejazdu w okolicy hotelu Slovan oraz w pobliżu garaży na Łyżbicach. Z podanych lokalizacji jako najkorzystniejszą wybrano tę w pobliżu hotelu Slovan. Według początkowych planów przystanek miał posiadać budynek dworcowy mieszczący m.in. poczekalnię, kasy, toalety, a spodziewane potoki podróżnych miały wynosić 2500 osób na dzień (w okresach szczytowych nawet 3000 osób). Miał otrzymać nazwę Třinec město. Pod koniec roku 2003 ze względu na brak wkładu finansowego miasta w budowę jej realizacja była poważnie zagrożona, poza tym pojawiły się głosy przeciwko powstaniu przystanku (głównie ze względu na rzekome zwiększenie natężenia hałasu). Jednak nie wybudowanie przystanku podczas modernizacji linii 320 wiązało się z odłożeniem jego budowy na co najmniej 15 lat. Nazwę przystanku zmieniono na Třinec střed, a następnie Třinec-Lyžbice (taka też znalazła się w rozkładzie jazdy, opisująca przystanek czynny po ogłoszeniu). We wrześniu 2012 roku, dwa tygodnie po rozpoczęciu budowy, rada miasta Trzyńca zadecydowała, że nowy przystanek otrzyma nazwę Třinec centrum.

Ostatecznie z inicjatywy miasta i kolei czeskich wybudowano dwa perony z windami dla osób poruszających się na wózkach. Koszt budowy przystanku wyniósł 32 miliony koron czeskich, z czego 9 milionów wyasygnowało miasto Trzyniec. W pobliżu wybudowano także kosztem 327 mln koron przepust pod torami, którym poprowadzono drogę łączącą ulice Polní i Jablunkovská. Prace przy budowie peronów przystanku rozpoczęły się we wrześniu 2012 roku, a włączenie przystanku do ruchu nastąpiło 20 czerwca 2013 roku. Od rana zaczęły zatrzymywać się tu pociągi osobowe, a zatrzymanie pociągu z Czeskiego Cieszyna o godzinie 10:32 miało uroczysty charakter. 18 listopada 2013 roku otwarto dla ruchu przepust pod torami oraz kasę biletową.

Przystanek posiada dwie krawędzie peronowe po obu stronach torów linii 320, a ich długość jest przystosowana do zatrzymywań pociągów dalekobieżnych. Do peronów prowadzą schody oraz windy od strony przejazdu pod torami, a przy wyjściach na perony zainstalowano elektroniczne wyświetlacze, podobnie na peronach. Na stacji działa system głosowego zapowiadania pociągów. Pod zadaszeniem znajdują się ławki dla podróżnych. W przyszłości mają być zamontowane na peronach automaty biletowe.

Z racji wzrastającej frekwencji na przystanku zatrzymują się również pociągi dalekobieżne prywatnych przewoźników: RegioJet oraz LEO Express. Przy przystanku powstały: bardzo popularny parking dla samochodów osobowych oraz klasyczny parking rowerów. Na jesień 2017 otwarto automatyczny piętrowy parking dla rowerów. W 2016 roku koło przystanku powstał wielkopowierzchniowy sklep, który jest dodatkowym generatorem oraz atraktorem potoków podróżnych w obecnie najbardziej uczęszczanym przez pasażerów obiekcie kolejowym w Trzyńcu.

Z uwagi na generację wysokich potoków pasażerskich przez ten przystanek obecnie (stan na 2020 rok) są czynne codziennie dwie kasy biletowe (druga bezpośrednio przed odjazdami pociągów). Poczekalnia jest ogrzewana w porze chłodnej.

Przystanek posiada dwujęzyczną nazwę, gdyż ponad 10% mieszkańców gminy to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 11 czerwca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-