Karviná-Doly
stacja
Stacja czynna wyłącznie w ruchu towarowymObiekt nieczynny w ruchu pasażerskimStacja węzłowa dla linii: linia 303C | linia 303D | linia 303H | linia 303I | linia 320NKarwin (1869-1921) Karvinná (1921-1933) Karvinná hlavní nádraží (1933-1938) Karwina (1938-1939) Karwin (1939-1945) Karviná hlavní nádraží (1945-1964) Karviná (1964-1967) Karviná-Doly (1968-)

28 maja 1967 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Stacja w Karwinie na Kolei Koszycko-Bogumińskiej uruchomiona została 1 lutego 1869 roku. Do użytku oddano tu obszerny ceglany budynek mieszczący poczekalnię, część towarowo - ekspedycyjną i restaurację. W pobliżu wybudowano także mieszkania dla pracowników kolei. Stacja obsługiwała również bocznice okolicznych kopalni węgla kamiennego - jako pierwszą wybudowano w roku 1872 bocznicę do kopalni Gabriela.

We wrześniu 1898 roku uruchomiono odgałęzienie Kolei Północnej łączące Karwinę z Piotrowicami przez Darków i Frysztat. Na potrzeby obsługi podróżnych wybudowano w okolicy osobny budynek dworcowy, a przebiegające obok siebie linie kolejowe początkowo nie miały połączenia. Powstało ono dopiero w roku 1908, kiedy zbudowano na Kolei Północnej bocznicę do elektrycznego tartaku hrabiego Larischa, która otrzymała wjazd z Kolei Koszycko-Bogumińskiej. W późniejszym okresie (prawdopodobnie około roku 1918) dworzec kolejowy na dawnej Kolei Północnej włączono w struktury stacji na Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Po II wojnie światowej dawny karwiński dworzec Kolei Północnej składał się właściwie tylko z peronu, z którego odchodziły lokalne pociągi do Piotrowic, na które bilety można było zakupić w budynku dworcowym dawnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Okolice stacji były ważnym punktem w sieci wąskotorowych podmiejskich kolei elektrycznych w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Od 6 kwietnia 1909 roku do dworca na Kolei Koszycko-Bogumińskiej docierał wąskotorowy tramwaj elektryczny Kolei Lokalnej Ostrawa - Karwina (Místní dráha Ostrava - Karviná), natomiast 4 października 1912 roku otwarto fragment Śląskich Kolei Krajowych (Slezské zemské dráhy) łączący sieć z dworcem kolejowym leżącym na Kolei Północnej (fragment ten zlikwidowano już 9 marca 1918 roku). 10 marca 1918 roku uruchomiono odcinek łączący obie sieci, który przebiegał pod torami Kolei Koszycko-Bogumińskiej w okolicy stacji. W latach 60. XX wieku stopniowo likwidowano sieć wąskotorowych kolei w regionie - 17 grudnia 1962 roku zawieszono kursy przebiegające łącznikiem pod torowiskiem kolei, a 1 czerwca 1964 wyłączono z eksploatacji przystanek przed dworcem.

Bilet z roku 1939 Szkody górnicze i konieczność przebudowy linii kolejowych w tym rejonie spowodowały, że postanowiono zlikwidować stację osobową. 27 maja 1962 roku zawieszono ruch pociągów pasażerskich na linii z Karwiny do Piotrowic, a następnie rozpoczęto jej rozbiórkę. W kolejnych latach rozpoczęto przebudowę Kolei Koszycko-Bogumińskiej zmieniając jej przebieg i budując nową stację w Karwinie (od 1948 roku był to już nowy organizm miejski powstały z połączenia Karwiny i Frysztatu oraz wsi Darków, Raj i Stare Miasto) i ostatecznie 28 maja 1967 roku zawieszono ruch pasażerski na stacji. Stare zabudowania dworcowe rozebrano, a teren został tak przekształcony (podobnie jak cała okolica, która systematycznie wyludniała się m.in. ze względu na szkody górnicze), że nie pozostał po nich praktycznie żaden ślad.

Stacja od tej pory ma przeznaczenie wyłącznie towarowe i została przekazana pod nazwą Karviná-Doly 1 stycznia 1968 roku wraz z odcinkiem Louky nad Olší - Bohumín (oznakowana obecnie jako linia 303C) przewoźnikowi OKD Doprava, który zarządza nią do dziś (obecnie jako PKP Cargo International), stając się najważniejszym punktem w sieci tutejszych kolei przemysłowych. Wybiega z niej szereg bocznic i linii przemysłowych np. linia 303D łącząca stację z kopalnią w Darkowie, linia 303H stanowiąca połączenie ze stacją Albrechtice u Českého Těšína czy linia 303I łącząca stację z Hawierzowem przez Suchą Średnią.

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-