INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

Przetarg na modernizację linii kolejowej nr 93 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa Błażej Forjasz

W ramach projektu modernizacji magistrali Katowice - Zebrzydowice - granica państwa w latach 2021 - 2023 trwają prace nad przebudową węzła Czechowice-Dziedzice. Kolej w Polsce jest nadal silnie powiązana od unijnymi funduszami, a dzięki nim staje się coraz nowocześniejsza. Oznacza to także, że samorządy wojewódzkie oraz władza centralna w dalszym ciągu w niewielkim stopniu dofinansowują inwestycje kolejowe. Mimo braku zagwarantowania ww. dofinansowania spółka PKP PLK S.A. w styczniu 2022 roku ogłosiła przetargi na modernizację poniższych, będących obecnie w bardzo dobrym stanie technicznym odcinków linii kolejowych tego ciągu:

- Będzin - Katowice Piotrowice,
- Tychy (bez tej stacji) - Most Wisła,
- Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa).

Przewiduje się, że powyższe inwestycje w większości mają zostać sfinansowane w ok. 85% z unijnego instrumentu finansowego CEF (Connecting Europe Facility - „Łącząc Europę”).

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane m.in:

- modernizacja zelektryfikowanej linii dwutorowej między Zabrzegiem a granicą państwa z możliwością korekty łuków w celu przystosowania jej do prędkości maksymalnej 160 km/h (obecnie jest to 120 km/h),

- przebudowa i przesunięcie posterunku odgałęźnego Bronów bliżej Chybia. Zjazd na łącznicę nr 694 do Bieniowca będzie w rejonie przejazdu z ulicą Jagodową z prędkością przynajmniej 100 km/h (obecnie jest to 40 km/h). Posterunek ten jest planowany do sterowania z Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS) w Czechowicach-Dziedzicach (będzie stanowił fragment stacji Chybie).

- przebudowa stacji Chybie ze zmianą położeń obu peronów dla swobodnego wyprzedzania się pociągów pasażerskich o wyższych kategoriach (prędkości na rozjazdach w kierunkach zwrotnych 60, 80, 100 km/h - obecnie 40 km/h). Na stacji ma być w sumie 8 torów zelektryfikowanych, a na perony będzie wiódł tunel zarówno z kierunku północnego jak i południowego. Stacja ma być sterowana z LCS Czechowice-Dziedzice.

- przebudowa stacji Pruchna i jej zmiana na posterunek odgałęźny z rozjazdowym przejściem trapezowym (przejazd tamtejszymi rozjazdami w kierunku zwrotnym 100 km/h - obecnie 40 km/h). Posterunek ma być sterowany z LCS Czechowice-Dziedzice. Na perony będzie można dotrzeć m.in. z nowego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Lipowej.

- budowa nowego śladu zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej między Pruchną a Zebrzydowicami w nowym śladzie, zakończonym przed Zebrzydowicami estakadą (stary ślad zostanie zlikwidowany). W związku z tym linia kolejowa nr 90 będzie inaczej dołączona do stacji Zebrzydowice. Obecne promienie łuków tego szlaku nie pozwalają na osiągnięcie prędkości większych niż 100 km/h. Zobacz planowany nowy przebieg linii nr 93 między Pruchną a Zebrzydowicami na mapie Open Street Map

- przebudowa stacji Zebrzydowice: prędkości na rozjazdach w kierunkach zwrotnych 60 km/h, planowana jest likwidacja rozjazdów krzyżowych. W samej stacji za nowym peronem nr 1 w kierunku Piotrowic powstanie grupa postojowa dla pociągów pasażerskich.

Fazowanie robót

W trakcie poszczególnych faz prac pociągi przez kilka miesięcy nie będą kursować łącznicą nr 694 (Bronów podg. - Bieniowiec podg.), co wiąże się z przejazdem przez stację Chybie ze zmianą czoła. Na ok. 8 miesięcy będzie zamknięty dojazd od Zebrzydowic do Cieszyna linią kolejową nr 90.

Cel prac

Celem tych prac będzie podwyższenie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 160 km/h, wydłużenie pociągów towarowych do 750 m, wraz ze zwiększeniem nacisku osiowego do 221 kN (22,5 tony). Perony stacji i przystanków zostaną podwyższone do wysokości 0,76 m nad główkę szyny i wydłużone do długości co najmniej 200 m. Dojścia do nich są zaplanowane za pomocą pochylni, schodów bądź wind.

Nie planuje się budowy nowych punktów obsługi podróżnych. Zastanawiający jest fakt pozostawienia przystanku Zabrzeg Czarnolesie z którego korzysta śladowa ilość podróżnych. W ramach dodatkowych opcji przewiduje się włączenie do sterowania przez LCS stacji Cieszyn Marklowice, Kaczyce oraz Strumień.

Przy obecnie rozchwianej gospodarce, znacznym wzrostom cen za towary i usługi oraz coraz większej groźbie odebrania Polsce dofinansowania unijnego przyjmuje się, że optymistyczny termin zakończenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy to początek 2023 roku. Niezależnie od wszystkiego trzymamy kciuki za powodzenie tej inwestycji, bo taka szansa może się już nie powtórzyć.

Dziękuję za opisy techniczne naszemu czytelnikowi - bartekmk. Użyta mapa autorstwa - „© autorzy OpenStreetMap” (Open Database License). Autor.

Opublikowano 21 marca 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony