Modernizacja węzła kolejowego Czechowice-Dziedzice

Paweł Ryński

Wczesną wiosną 2020 roku rozpoczęła sie największa od lat modernizacja infrastruktury kolejowej na Śląsku Cieszyńskim - przebudowa węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. Wartość inwestycji wynosi 1,4 miliarda złotych. Projekt przewiduje wymianę prawie 47 km torów i 56 km sieci trakcyjnej. Zakres prac obejmuje linie kolejowe:
- nr 93 od mostu na rzece Białce do pierwszych semaforów samoczynnej blokady liniowej na szlaku Zabrzeg - Bronów (w przyszłości Czechowice-Dziedzice - Bronów)
- nr 139 od przystanku kolejowego Goczałkowice-Zdrój do semaforów wjazdowych na stację Czechowice-Dziedzice ze strony stacji Czechowice-Dziedzice Południowe
- nr 150 do semaforów wjazdowych na stację manewrową Zabrzeg Czarnolesie.

Podczas prac remontowych powstanie nowy most na rzece Wiśle w nowej lokalizacji, przesuniętej o kilkadziesiąt metrów na zachód w stosunku do obecnego położenia. Wraz z nową lokalizacją mostu zmianie ulegnie przebieg linii kolejowych 139 i 150, co wiąże się z całkowita przebudową nasypu kolejowego oraz (byłego) posterunku odgałęźnego Most Wisła. Ponadto przebudowane zostaną inne obiekty mostowe, jak choćby most nad rzeką Iłownicą na linii 93, wiadukty i przepusty drogowe (nad ulicami Karola Miarki, Wierzbową, Ochodzką i drogą krajową E75 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Korfantego i Sikorskiego w Zabrzegu) oraz liczne przepusty nad mniejszymi ciekami wodnymi. Niepewny wydaje się los mostu kolejowego nad rzeka Iłownicą w ciągu linii kolejowej nr 150, gdyż został on wyremontowany trzy lata temu.

Podczas modernizacji zostaną wykonane również następujące prace na przejazdach kolejowych:
- na przejeździe kolejowym kategorii D z ulicą Czystą w Czechowicach-Dziedzcach w ciągu linii kolejowej nr 150 zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej wraz z rogatkami, co wiąże się ze zmianą kategorii przejazdu na B
- zmianie kategorii z A na B ulegnie przejazd kolejowy na linii 150 z ulicą Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzcach - zlikwidowany zostanie posterunek dróżnika
- zamknięty zostanie przejazd kolejowy z ulicą Objazdową w Zabrzegu.

Na stacji Czechowice-Dziedzice zdemontowane zostaną zabudowane w 1942 roku urządzenia elektromechaniczne suwakowe typu P (Pintsch) wyprodukowane przez firmę Scheidt&Bachmann. Są to prawdopodobnie ostatnie tego typu urządzenia na sieci PKP PLK. W niedalekiej odległości od dworca kolejowego powstanie całkowicie nowy budynek Lokalnego Centrum Sterowania. Cały obszar inwestycji objęty będzie jednym okręgiem nastawczym sterowanym z budynku LCS Czechowice-Dziedzice, zatem zlikwidowane będą posterunki odgałęźne: Most Wisła, Ochodza i Zabrzeg. Linie kolejowe mają być przystosowane do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych z odcinkowymi ograniczeniami prędkości wynikającymi z geometrii linii (m.in. ograniczenie prędkości do 80 km/h ze względu na małe promienie łuków na wjeździe na stację Czechowice-Dziedzice od strony stacji Czechowice-Dziedzice Południowe oraz w okolicy oddziału PKP Energetyka).
Dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa na stacji Czechowice-Dziedzice wybudowane zostanie przejście podziemne łączące dworzec kolejowy z peronami 1 i 2. Peron 1 wybudowany zostanie w okolicach obecnego peronu 2 i służyć będzie obsłudze podróżnych w kierunkach Oświęcim - Chybie. Peron 2 będzie zlokalizowany w okolicach obecnego peronu 3 i będzie służył do obsługi pasażerów udających się w stronę Pszczyny i Bielska-Białej.

Kalendarium wydarzeń

kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020

Kwiecień 2020
Przygotowano drogę technologiczną wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do prowadzenia prac modernizacyjnych wzdłuż południowej strony linii kolejowej nr 93 od rzeki Iłownicy w kierunku zachodnim oraz pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a rzeką Białą. Rozpoczęto budowę filarów nowego mostu na Wiśle w Goczałkowicach na linii nr 139 oraz przebudowę przepustu pod ciekiem wodnym Młynówka w km 45,300 linii kolejowej 93. Usunięto torowisko wraz z warstwą tłucznia z toru nr 2 linii 93 od stacji Czechowice-Dziedzice (km 47,200) do granicy zakresu robót pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Zabrzeg, a przystankiem Zabrzeg Czarnolesie (km 53,100) oraz z toru 1 od rzeki Białej (km 44,600) do stacji Czechowice-Dziedzice (km 45,500) wraz z deelektryfikacją toru i usunięciem wszelkich urządzeń srk. Wyburzono peron przy torze 2 w Zabrzegu.

Maj 2020
Przygotowano teren pod nowy nasyp kolejowy w okolicach mostu na Wiśle i posterunku odgałęźnego Most Wisła. Wylano ławę fundamentową pod filary nowego mostu, zaszalowano i przygotowano zbrojenie pod filary mostu. Zlikwidowano tor nr 1 na linii nr 93 w identycznym zakresie jak miało to miejsce na torze nr 2 przed miesiącem. Usunięto most stalowy nad rzeką Iłownicą z toru nr 2 LK 93. Wykonano czynności przygotowawcze do wyburzenia wiaduktów i mostów na w/w linii. Zdemontowano torowisko i zdeelektryfikowano tor nr 1 linii 150 pomiędzy p.odg. Most Wisła a p.odg. Ochodza, a tym samym zlikwidowano możliwość zmiany toru na tym drugim posterunku. Usunięto stanowisko dróżnika i urządzenia ostrzegawcze (rogatki, sygnalizatory SSP) na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Objazdowej w Zabrzegu. Pod koniec miesiąca wyburzono wiadukt nad ulicą Wierzbową.

Czerwiec 2020
W pierwszych dniach czerwca wyburzono obiekty mostowe na linii 93: most masywny nad rzeką Iłownicą, wiadukt nad ulicą Karola Miarki, wiadukt nad ulicą Ochodzką i przepust w okolicach ulicy Ochodzkiej. Dokonano odkrycia zasypanego bliźniaczego wiaduktu przy ulicy Wierzbowej. Rozpoczęto budowę nasypu pod czwarty tor pomiędzy p.odg. Ochodza a p.odg. Zabrzeg. Rozpoczęto wyburzanie mostu na Białej, wiaduktu nad ulicą Pionkową oraz innych mniejszych przepustów pod torem 1 linii 93 pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Kaniowem. Częściowo przygotowano podtorze na w/w odcinku. Kontynuowano budowę przyczółków i filarów mostu na Wiśle. Wybudowano tymczasowy most na rzece Iłownicy w pobliżu wyburzonego mostu kolejowego w celu przeniesienia znacznej części ciężkiego transportu z dróg publicznych. W dniach 26-28 czerwca wyburzono wiadukt nad droga krajową nr 1, co wiązało się z całkowitym zamknięciem trasy dla ruchu kołowego. Wyburzono wiadukt nad ul. Korfantego w Zabrzegu (pod torem 2 linii kolejowej nr 93), usunięto nasyp pod tym samym torem w pobliżu wiaduktu nad ul. Sikorskiego.

Lipiec 2020
Kontynuowano budowę siedziby Lokalnego Centrum Sterowania przy ul. Kolejowej. Wybudowano by-pass w km 51,600 linii nr 93, który miał przejąć ruch samochodowy z wiaduktu na ul. Sikorskiego na czas modernizacji, lecz z powodu braku zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na przejeździe z czynną linią kolejową nr 150 nie został on uruchomiony. Prowadzono dalsze prace związane z budową nowych wiaduktów: wbito pale pod przyczółki wiaduktów w ciągu ulic Sikorskiego, Korfantego, Ochodzkiej, Wierzbowej, Miarki i pod most nad Iłownicą oraz zalano fundamenty pod wyżej wymienione obiekty. Rozebrano budynek posterunku odgałęźnego Ochodza oraz w dalszym ciągu tworzono nasyp pod tor nr 804. Rozpoczęto wiercenie otworów pod słupy trakcyjne i ekrany akustyczne. Na linii 93 na wschód od osi stacji Czechowice-Dziedzice kontynuowano przebudowę toru 1 linii kolejowej 93: sfinalizowano budowę mostu nad Młynówką w km 45,284 oraz całkowicie usunięto stary most nad rzeką Białą w ciągu w/w toru. Wylano filary pod most na Wiśle na linii 139.

Zaktualizowano 28 sierpnia 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony