Strumień
stacjaStrumień (1925-1939) Schwarzwasser (1939-1945) Strumień (1945-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Stacja została otwarta dla ruchu osobowego 15 marca 1925 roku i tym samym miasto Strumień zyskało połączenie normalnotorowej kolei żelaznej (od roku 1911 funkcjonowała kolej wąskotorowa łącząca miasto ze stacją w Chybiu). Pierwszy stacyjny rozkład jazdy z roku 1925 ↴

Wybudowano tu murowany budynek dworcowy z poczekalnią i kasami oraz magazyn stacyjny z rampą. Od początku istnienia stacji jej sporym mankamentem było znaczne oddalenie od centrum miasta.

Szczytowy okres przewozów pasażerskich na stacji przypadał na lata 60. XX wieku, kiedy to prócz lokalnych pociągów do Pawłowic Śląskich, Chybia czy Skoczowa, zatrzymywały się tu składy do Katowic, Mysłowic czy Wisły Głębce.

Stacyjny plakatowy rozkład jazdy z przełomu lat 1961/1962

Stacja przebudowana została podczas elektryfikacji linii w roku 1973 i ukończonej w roku 1980 budowy drugiego toru na odcinku Dębina - Chybie - uzyskała wówczas trzy tory główne i jeden boczny, który poprowadzono pod rampę czołowo-boczną zlokalizowaną obok nastawni oraz jeden niski peron wyspowy o długości 254 metrów z nawierzchnią z płyt betonowych i oświetleniem. Ruch pociągów prowadzony był przez nastawnie St i St1, które wyposażone zostały w urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Z nastawni dysponującej obsługiwano również od tej pory rogatki na przejeździe z ulicą 1 Maja.

Ze względu na zawieszenie lokalnych przewozów osobowych na odcinku linii od Chybia stacja została zamknięta dla ruchu pasażerskiego 31 marca 2004 roku.

Podczas modernizacji linii prowadzonej w latach 2017-2019 na stacji m.in. wymieniono nawierzchnię torową i zamontowano urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów, wymieniono urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zlikwidowano tor boczny z rampą czołowo-boczną oraz wyburzono nastawnię St1.

Od 9 grudnia 2018 roku ze stacji w weekendy zaczęły odjeżdżać pociągi do Wisły Głębce i do Gliwic przez Rybnik i Knurów (nazwa handlowa „Kubalonka”). W związku z tym zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe wykonał na stacji prace przygotowawcze umożliwiające pasażerom bezpieczne korzystanie z niedostępnej od 14 lat infrastruktury.

Ponowne zawieszenie przewozów pasażerskich miało miejsce od 15 marca do 12 grudnia 2020 roku i związane było z pracami rewitalizacyjnymi linii do Wisły. Nie przewidziano wówczas zastępczej komunikacji autobusowej.

W granicach stacji znajduje się most na rzece Wiśle, który linia kolejowa przecina tuż za południową głowicą rozjazdową.

Ze stacji wiedzie pieszy nizinny szlak turystyczny - Szlak Południowy - do Nowego Bierunia przez Wisłę Małą, Pszczynę, Studzienice, Paprocany i Bieruń o długości 61,5 km.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w latach 2018-2022 wynosiła 0 - 9 osób.

Położona jest na wysokości 262 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na sierpień 2012 roku)

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


Zaktualizowano 15 stycznia 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
5
552
W górę strony