Zaborze
przystanek osobowy
Brak kas biletowych lub kasy nieczynneZaborze (1959-)

25 lipca 1957 roku zawiązał się społeczny komitet budowy przystanku, którego przewodniczącym został Józef Żydek, w maju roku 1958 wydane zostało pozwolenie na budowę, 11 lipca 1958 roku rozpoczęto jego budowę, a sam obiekt został udostępniony podróżnym 31 maja 1959 roku.

Oddano wówczas do użytku budynek dworcowy z ogrzewaną poczekalnią, kasą i posterunkiem dróżniczym dla pobliskiego przejazdu oraz pojedynczy ziemny peron, wybudowane przy dużym współudziale pracowników cukrowni w Chybiu za łączną kwotę 300 000 złotych (połowę sumy przekazali mieszkańcy Zaborza).

Podczas elektryfikacji linii w latach 70. XX wieku wybudowano nowy peron o długości 193 m, szerokości 3 m i wysokości 0,3 metra nad główkę szyny z nawierzchnią z płyt chodnikowych.


Po zamknięciu w roku 2000 kasy biletowej i poczekalni niedozorowany budynek zaczęto dewastować. Zarządca infrastruktury kolejowej zaproponował przejęcie nieruchomości przez samorząd, jednakże władze gminne nie były tym zainteresowane. Ostatecznie w połowie roku 2012 zamurowano otwory drzwiowe i okienne, a sam obiekt przeznaczono do rozbiórki, która miała miejsce na początku roku 2017.

Po rozbiórce dworca na przystanku zamontowano ławkę dla podróżnych, nowe oświetlenie, tablice informacyjne oraz tablice z nazwą przystanku.

W ramach rewitalizacji linii kolejowych planowanej na lata 2019 - 2021 na przystanku powstanie nowy peron poszerzony do 4 metrów, skrócony do 150 metrów i podniesiony do wysokości 0,76 metra nad główkę szyny. Antypoślizgowa powierzchnia ma posiadać pas bezpieczeństwa z wyczuwalną fakturą dla osób niewidomych i niedowidzących, zainstalowana zostanie również nowa drobna infrastruktura dla podróżnych w tym wiata, ławki, kosze na odpady, ogrodzenie, gabloty informacyjne, stojaki rowerowe oraz system oznakowania. Rozbiórkę starego peronu rozpoczęto w kwietniu 2020 roku, natomiast budowę nowego w maju 2020 roku.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na przystanku w 2017 roku wynosiła 10 - 19 osób.

Położony jest na wysokości 266 m n.p.m.

Tablica przyjazdów

Tablica odjazdów

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
15
030
W górę strony