INFRASTRUKTURA

Wiosenny remont kapitalny linii 139 oraz 93 w roku 2016 Błażej Forjasz

Idąc za ciosem ofensywy remontowej infrastruktury z 2015 roku po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego na wiosnę 2016 roku odbyły się kolejne potrzebne inwestycje infrastrukturalne na liniach 93 oraz 139.

Linia 93 pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Ochodza, Zebrzydowicami a granicą państwa została kapitalnie wyremontowana pod koniec lat 90. i jest przystosowania do europejskich parametrów linii kolejowych zarówno w ruchu pasażerskim (prędkość maksymalna 120 km/h, z możliwością dalszego zwiększenia, oprócz szlaku Pruchna - Zebrzydowice, gdzie prędkość jest ograniczona do 70 km/h ze względu ma łuki o promieniu 300 metrów), jak i towarowego (nacisk osiowy 22,5 tony, długość pociągów to 650 m). Lata zaniedbań (tylko doraźne prace remontowe) doprowadziły podtorze na szlaku Chybie - Pruchna do zdekapitalizowania, które objawiło się występowaniem znacznej ilości wychlapów.

Na wiosnę 2016 roku przystąpiono do naprawy głównej toru nr 2 ww. szlaku. W pracach brała udział m.in. maszyna torowa AHM 800. Z racji długości frontu remontowego zaistniała konieczność kilkunastodniowych zamknięć przejazdów kolejowych na tym szlaku. Oprócz podtorza zostały wyremontowane obiekty inżynieryjne. W stacji Chybie znajdowała się baza sprzętowo - nawierzchniowa wykonawcy tego remontu. Na okres wakacji letnich przewidziano remont kapitalny toru nr 1 szlaku Chybie - Pruchna wraz z remontem na szlaku Pruchna - Zebrzydowice.

Z kolei remont kapitalny na linii 139 między stacją Bielsko-Biała Główna a posterunkiem odgałęźnym Most Wisła jest kontynuacją inwestycji z 2015 roku. Tym razem skupiono się przede wszystkim na poprawie stanu technicznego łuku położonego między stacją Czechowice-Dziedzice a przystankiem kolejowym Czechowice-Dziedzice Przystanek oraz na remontach będących w bardzo złym stanie technicznym obiektów inżynieryjnych. Przedmiotowy łuk otrzymał nową nawierzchnię torową (obydwa tory) i zniknęły tam bardzo frustrujące ograniczenia prędkości do 20 km/h. Niestety wbrew zapowiedziom PKP PLK S.A. nie zostanie zwiększony nacisk osiowy do 221 kN na wyremontowanym odcinku (stan na 1 sierpnia 2016 roku).

Można stwierdzić, że dzięki efektowi „Pendolino” państwowy zarządca kolejowej infrastruktury w Polsce w końcu zabrał się za porządny remont jakże ważnej, potrzebnej i bardzo obciążonej przewozami linii 139. Dzięki intensywnym tegorocznym pracom remontowym również na linii nr 4 (Centralna Magistrala Kolejowa) wraz z deklaracją podniesienia prędkości do 200 km/h na jej kolejnym odcinku (Grodzisk Mazowiecki - Opoczno Południowe) od grudnia 2017 roku coraz bardziej realne stają się za półtora roku czasy przejazdu pociągami ekspresowymi prowadzonymi przez EZT serii ED250 między Bielskiem-Białą Gł. a Warszawą Centralną poniżej 3 godzin, natomiast na trasie do Gdańska Głównego do ok. 6 godzin.

Opublikowano 18 sierpnia 2016 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony