INFRASTRUKTURA

Remont rozjazdów stacji Strumień w 2015 roku Błażej Forjasz

W lecie 2015 odbyła się kompleksowa wymiana rozjazdów w stacji Strumień. Położona na linii 157 mimo zawieszonego ruchu pasażerskiego jest ważną stacją w ruchu towarowym. Codziennie przejeżdża przez nią kilkadziesiąt pociągów towarowych zarówno w ruchu lokalnym - do i z kopalń węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju (ich stacji obsługującej - Pawłowice Górnicze), jak i tranzytujących. Na strumieńskiej stacji często można spotkać stojące składy oczekujące na wolne miejsce w stacjach Rybnik Towarowy, Chybie, Zebrzydowice, Czechowice-Dziedzice czy Petrovice u Karviné. W związku z dominacją przewozów towarowych na strumieńskiej stacji oraz na okolicznych szlakach dominuje nawierzchnia kolejowa złożona z szyn typu S60 położonych na drewnianych podkładach z przytwierdzeniem klasycznym.

Po okresie zaniechania robót utrzymaniowych w latach 90. XX wieku na linii 157 skutkujących m.in. obniżeniem prędkości maksymalnej między Strumieniem a Chybiem na torze nr 1 do 30 km/h w 2015 roku przeprowadzono kompleksowy remont wszystkich rozjazdów w obrębie stacji Strumień, będących wcześniej w fatalnym stanie technicznym.

Nowe rozjazdy są zbudowane z szyn typu UIC60 na podrozjezdnicach drewnianych z przytwierdzeniem typu Skl. Została całkowicie wymieniona podsypka oraz przywrócono odwodnienie torowiska. Rozjazdy posiadają także nowe napędy. Przy okazji remontu rozjazdów wymieniono nawierzchnię na przejeździe kolejowym z ulicą 1 Maja w Strumieniu.

Fakty wskazują na to, że prace te są preludium do znaczniejszych inwestycji w ciąg transportowy przebiegający przez Strumień łączący Chybie przez Rybnik do Nędzy oraz w kierunku Kędzierzyna-Koźla. W październiku 2015 roku prace rewitalizacyjne o wartości ok. 500 mln zł były wpisane na listę podstawową „Krajowego Planu Kolejowego”. Jest zatem szansa, że pociągi towarowe na tym odcinku przestaną się kojarzyć ze ślimaczącymi się długimi składami, co jest doskonale widoczne choćby z popularnej „Wiślanki” (droga krajową nr 81) biegnącej wzdłuż torów w kierunku Żor.

Zdjęcia wykonano 10 października 2015 roku

Opublikowano 21 października 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony