Opis i historia linii 322 (Cieszyn - Český Těšín - Frýdek-Místek)


Mapa z 1937 roku z zaznaczonym przebiegiem obecnej linii 322

Otwarta 1 czerwca 1888 roku linia prowadziła z Kojetína przez Wałaskie Międzyrzecze, Frydek (obecnie linie 303 i 323), a następnie Cieszyn do Bielska i nazywana była Koleją Miast Śląskich (zobacz pierwszy rozkład jazdy pociągów na linii).

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 linia przedzielona została granicą - po stronie polskiej pozostał odcinek oznaczany dziś jako linia 190, po stronie czechosłowackiej fragment oznaczany jako linia 322, a na moście kolejowym na rzece Olzie w Cieszynie ustanowiono kolejowy posterunek graniczny.

Po przyłączeniu Zaolzia w roku 1938 część linii 322 znalazła się w granicach Polski: stacje w Gnojniku (po stronie polskiej) i Dobrej (po stronie czecho-słowackiej, a od marca 1939 roku stronie Protektoratu Czech i Moraw) stały się granicznymi i odbywała się na nich odprawa paszportowa, a ostatnim przystankiem na linii w granicach Polski były Wojkowice.

Po agresji Niemiec we wrześniu 1939 roku linia nadal przedzielona była granicą, jednakże przystanek w Wojkowicach znalazł się po stronie Protektoratu Czech i Moraw (tuż za nim w stronę Gnojnika przebiegała granica Niemiec). Wycofujące się w 1945 roku wojska niemieckie uszkodziły infrastrukturę linii.

Po zakończeniu działań wojennych linia już granicach Czechosłowacji została udrożniona 9 czerwca 1945 roku. W okresie powojennym większy jej remont został wykonany w roku 1985.

13 grudnia 2015 roku wznowiono kursowanie pociągów transgranicznych z Frydku do Cieszyna. Przewozy wykonują Koleje Czeskie przy pomocy 6 par pociągów kursujących w takcie dwugodzinnym.

Obecnie linia ma znaczenie drugorzędne, jest jednotorowa (podobnie jak po stronie polskiej) i nie została zelektryfikowana. Dominuje tu ruch pasażerski prowadzony zmodernizowanymi wagonami spalinowymi serii 814 „Regionova” (do 1 maja 2012 stosowano wyłącznie jednostki serii 810 z doczepami serii 010). Pociągi kursują mniej więcej co godzinę.

Część stacji i przystanków na linii posiada dwujęzyczne nazwy, gdyż ponad 10% mieszkańców gmin gdzie się one znajdują to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Więcej informacji o linii 322 w artykule Linia Czeski Cieszyn - Frydek-Mistek wczoraj, dziś i jutro.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-