Karviná-Doly
stacja
Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskimStacja węzłowa dla linii: linia 320 | linia 320NKarwin (1869-1921) Karvinná (1921-1933) Karvinná hlavní nádraží (1933-1938) Karwina (1938-1939) Karwin (1939-1945) Karviná hlavní nádraží (1945-1964) Karviná (1964-1967) Karviná-Doly (1968-)

Stacja w Karwinie na Kolei Koszycko-Bogumińskiej uruchomiona została 1 lutego 1869 roku. Oddano obszerny ceglany budynek mieszczący poczekalnię, część towarowo - ekspedycyjną i restaurację. W pobliżu wybudowano także mieszkania dla pracowników kolei. Stacja obsługiwała również bocznice okolicznych kopalni.

We wrześniu 1898 roku uruchomiono odgałęzienie Kolei Północnej łączące Karwinę z Piotrowicami przez Darków i Frysztat. Na jego potrzeby wybudowano w okolicy osobny budynek stacyjny, a przebiegające obok siebie linie początkowo nie miały połączenia. Powstało ono dopiero w roku 1908, kiedy zbudowano na Kolei Północnej bocznicę do elektrycznego tartaku hrabiego Larischa, która otrzymała wjazd z Kolei Koszycko-Bogumińskiej. W późniejszym okresie (prawdopodobnie ok. roku 1918) dworzec kolejowy na dawnej Kolei Północnej włączono w struktury karwińskiego dworca na Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Po II wojnie światowej dawny karwiński dworzec Kolei Północnej składał się właściwie tylko z peronu, z którego odchodziły lokalne pociągi do Piotrowic, na które bilety można było zakupić w budynku dworcowym dawnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Okolice dworca (początkowo dwóch dworców) były ważnym punktem w sieci wąskotorowych podmiejskich kolei elektrycznych w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Od 6 kwietnia 1909 roku do stacji na Kolei Koszycko-Bogumińskiej docierał wąskotorowy tramwaj elektryczny Kolei Lokalnej Ostrawa - Karwina (Místní dráha Ostrava - Karviná), natomiast 4 października 1912 roku otwarto fragment Śląskich Kolei Krajowych (Slezské zemské dráhy) łączący sieć z dworcem kolejowym leżącym na Kolei Północnej (fragment ten zlikwidowano już 9 marca 1918 roku). 10 marca 1918 roku uruchomiono odcinek łączący obie sieci, który przebiegał pod torami Kolei Koszycko-Bogumińskiej w okolicy stacji. W latach 60. XX wieku stopniowo likwidowano sieć wąkotorowych kolei w regionie - 17 grudnia 1962 roku zawieszono kursy przebiegające łącznikiem pod torowiskiem kolei, a 1 czerwca 1964 wyłączono z eksploatacji przystanek przed dworcem.

Bilet z roku 1939 Szkody górnicze i konieczność przebudowy linii kolejowych w tym rejonie spowodowały, że postanowiono zlikwidować stację osobową. 27 maja 1962 roku zawieszono ruch pociągów pasażerskich na linii z Karwiny do Piotrowic, a następnie rozpoczęto jej rozbiórkę. W kolejnych latach rozpoczęto przebudowę Kolei Koszycko-Bogumińskiej zmieniając jej przebieg i budując nową stację w Karwinie (od 1948 roku był to już nowy organizm miejski powstały z połączenia Karwiny i Frysztatu oraz wsi Darków, Raj i Stare Miasto) i ostatecznie 28 maja 1967 roku zawieszono ruch pasażerski na stacji. Stare zabudowania dworcowe rozebrano, a teren został tak przekształcony, że nie pozostał po nich praktycznie żaden ślad. Stacja od tej pory miała przeznaczenie wyłącznie towarowe i została przekazana 1 stycznia 1968 roku wraz z odcinkiem Louky nad Olší - Doubrava przewoźnikowi OKD Doprava, który zarządza nią do dziś (obecnie jako grupa AWT).

28 maja 1967 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-